Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esitys

Esitys

Tehtävät seuraavalle 6. oppitunnille

 1. Pohdi, miltä tekemäsi RDA-tietueet vaikuttavat saamasi palautteen ja mallivastausten valossa. Millaisia kysymyksiä herää? Mihin kaipaat perusteluja? Löydätkö virheitä mallivastauksista?
 2. Teit opinnäytehuomautuksen: 509 __ ‡a Pro gradu -tutkielma : ‡c Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, ‡d 2016.
 3. Kustantajan nimi: MFKA-KUSTANNUS OY
  ==> Kohdat 2-3) Miten merkinnän pitäisi RDA-sääntöjen ja suomalaisten linjausten mukaan mennä…?

Palauta vastaukset ennen seuraavaa oppituntia

Tehtävät 7. oppitunnille

Luettavaksi RDA-sääntötekstistä:

Osio 6: Suhteiden merkitseminen henkilöihin, sukuihin ja yhteisöihin

 • 18: Yleiset suositukset suhteiden merkitsemisestä aineistoon liittyviin henkilöihin, sukuihin ja yhteisöihin
 • 19: Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 20: Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 21: Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
 • 22: Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt

Kuvaile verkkoaineistot

 • No labels