Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Käydään edellisellä kerralla jaetut 20 kysymystä läpi (kysymykset ja vastaukset) 
 2. Tutustutaan Kumean dokumenttiin RDA-työohje: painettu monografia https://www.kiwi.fi/x/0oPgAg (noin 15 min)
 3. Esitys
 4. Harjoituksia (alasivuilla)
 5. Tehtävät 5. oppitunnille:
  1. Lue seuraavat RDA-luvut

   0: Johdanto
   Osio 1: Manifestaation ja kappaleen attribuuttien merkitseminen
   1: Manifestaatioiden ja kappaleiden attribuuttien merkitsemisen yleiset suositukset
   2: Manifestaatioiden ja kappaleiden identifiointi
   3: Tallenteen kuvailu
   4: Aineiston hankintaan ja saatavuuteen liittyvät tiedot
   Osio 2: Teoksen ja ekspression attribuuttien merkitseminen
   5: Teosten ja ekspressioiden attribuuttien merkitsemisen yleiset suositukset
   6: Teosten ja ekspressioiden identifiointi
   7: Sisällön kuvaus
   Liitteet (jos viitataan tekstissä): A: Isot alkukirjaimet - B: Lyhenteet ja symbolit - C: Artikkelit

  2. RDA-kuvaile alla olevat verkkoaineistot:

1. Laboratory biosafety manual http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/en/Biosafety7.pdf
2. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärivoimavarojen kehitys terveyskeskuksissa vuosina 2005- 2011 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-953-4
3. Terveysalan kansainvälisyysviikkoja 10 vuotta http://www.karelia.fi/julkaisut/sahkoinenjulkaisu/C38_verkkojulkaisu.pdf
4. Coercion, perceived care and quality of life among patients In psychiatric hospitals http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5636-4
5. Dialoginen verkostotyö http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205084999

Tallenna tehtävät Voyagerin luettelointiklientissa koneellesi:

Nimeäminen: 1_Nimesi.bib   2_Nimesi.bib ...  jne.

Palauta tehtävät viimeistään kaksi päivää ennen 5. oppituntia

(tick) Voitte tehdä tehtävät myös ryhmätyönä

"Osio 2: Teoksen ja ekspression attribuuttien merkitseminen"

 • pitäisi olla omana koulutusosionaan
 • kuten myös siihen liittyvät harjoitukset
 • No labels