Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esitys

Tehtävät seuraavalle kerralle (jaetaan tunnilla)

Tehtäviin liittyen jaetaan Quick Guide to RDA (Quick Guide 1.2) ja Quick Guide to WEMI Attributes (Quick Guide 1.3). Lähde: Learning the Basics of Resource Description and Access, Margaret Mering, Editor. Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited. Copyright © 2014.

  • No labels