Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisältö

Esitys

Harjoitukset

Tehtävien ratkaisut ovat tarkastamattomia; niitä käytetään vain TEMK-hierarkian hahmottamiseen

Ennen harjoitusta jaettiin Valikoituja ryhmän 1 entiteettien elementtejä

Harjoitus 1. Merkitse, onko kyseessä [T]eoksen, [E]kspresion, [M]anifestaation vai [K]appaleen atribuutti tai suhde

Harjoitus 2. Kirjoita paperille teosten elementtien tasot ja entiteettien väliset suhteet

Kuvia harjoituksissa syntyneistä suhteista:

  • No labels