Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivusto sisältää Helka-kirjastojen RDA-koulutusmateriaalin keväältä 2016. Aineistoja voi käyttää koulutusmateriaalina tai itseopiskelun tukena.

Sisältö edustaa parhainta näkemystä siitä, miten kirjoitusajankohtana RDA-ohjeita sovelletaan ja miten sääntöjä tulkitaan; käytettävissä ei esimerkiksi tuolloin ollut Kumean RDA-sovellusohjetta.

 • Löydätkö virheitä?
 • Onko sinulla ideoita tai aineistoja, jotka voisi integroida osaksi koulutusaineistoa?

==> Ota yhteyttä: ville huhtala a helsinki fi

Koulutuskerroilla 1-4 hyödynnettiin teosta: Learning the Basics of Resource Description and Access, Margaret Mering, Editor. Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited. Copyright © 2014. ISBN 9781610694896. Suosittelen!

Terveisin,
Ville Huhtala
Helsingin yliopiston kirjasto, metadatayksikkö

 

PS. Lue myös koulutusta käsittelevä Verkkari-juttu.

Koulutuksen tavoitteena on, että

 • osaat analysoida aineistosta RDA-kuvailun vaatimat elementit
 • ... sekä tehdä RDA-sääntöjen mukaisen tietueen
 • osaat käyttää RDA Toolkitia
 • tunnistat ISBD- ja RDA-kuvailun erot

Koulutuksen aikana käydään läpi vain monografian kuvailu, ei sisällönkuvailua tai auktoriteetteja – kuitenkin suhteita

Koulutus edellyttää aktiivista osallistumista ja opiskelua myös tapaamiskertojen ulkopuolella

 

Koulutuskerrat ja sisällöt

Oppitunnin kesto on noin 90 minuuttia

 1. Teos - Ekspressio - Manifestaatio - Kappale (TEMK)
 2. RDA-Toolkit
 3. ISBD <-> RDA, erot
 4. RDA-kuvailu: säännöt ja formaatti
 5. Manifestaation kuvailu (1)
 6. Manifestaation kuvailu (2)
 7. Suhteiden merkitseminen henkilöihin, sukuihin ja yhteisöihin
 8. Opinnäytteiden kuvailu
 9. T-E-M-K suhteet
 10. Sarjatiedot ; formaatin kiinteämittaiset kentät
 • No labels