Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LUKUVUOSI 2015-2016

 vihreällä pohjalla kaikki lukuvuoden aikana luennoitavat kurssit 
sinisellä tekstillä muiden pääaineiden opet
us
 

PUNAISELLA OPINTOHALLINNON SISÄISIÄ MERKINTÖJÄ


        Vastaava opettaja     Kotisivu
 KoodiKurssin nimiVäli(vuosia)PeriodiopArvosteluOpetuskielis2014-k2015s2015-k2016Luentoajat
Lähetetty= Optimessa tiedot kunnossa, opetusajat siirretty Oodiin ja tilavaraukset lähetetty opettajalle tiedoksi.
HarjoitusajatAssistentitMuut avustavat opettajatOK/muutos+ nimikirjaimet 
PÄÄAINEOPETUS               

Perusopinnot

               
 53604Ilmakehän termodynamiikka1I51-5suomiBister MarjaBister MarjaLähetetty, Timmissä, Oodi kunnossa
Lähetetty, Timmissä
    
 535026Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet1III51-5suomiJärvinen HeikkiJärvinen HeikkiLähetetty

Lähetetty

1 tuntiope (2 ryhmää)   
 53622Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet1III-IV101-5suomiRäisänen JouniAuvinen MikkoLähetetty, Oodi kunnossaLähetetty1 tuntiope   
 53646Rajakerroksen fysiikka I1IV51-5suomiGrönholm TiiaJärvi LeenaLähetetty, Oodi kunnossaLähetetty    

Aineopinnot

               
Pakolliset opinnot               
 53605Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka1I-II81-5suomiRäisänen JouniRäisänen JouniLähetetty, Timmissä, Oodi kunnossa
Lähetetty, Timmissä
1 tuntiope   
 53627Klimatologian perusteet1III31-5suomiRiuttanen LauraRiuttanen Laura

Lähetetty,

vie taso WinOodiin, vanha Fysikaalisen klimatologian perusteet, Oodi kunnossa

ei harj.?    
 53628Fysikaalinen klimatologia1IV31-5suomi Riuttanen Laura

Lähetetty,

vie taso WinOodiin, Fysikaalisen klimatologian perusteet, Oodi kunnossa

     
 53623Numeerinen meteorologia I1I51-5suomiJärvinen HeikkiJärvinen HeikkiLähetetty, Timmissä, Oodi kunnossa
Lähetetty, Timmissä
    
 53606Synoptic Meteorology I (Synoptinen meteorologia I)1II51-5englantiSinclair VictoriaSinclair VictoriaLähetetty, Timmissä, Oodi kunnossa
Lähetetty, Timmissä
    
 53695Kojemeteorologia?II31-5suomiRinne JanneTaipale RistoLähetetty, Timmissä, Oodi kunnossa
harjoitukset luentoaikoina (Rosa Gierens)
    
 53638Kojemeteorologian laboratoriotyöt1III-IV3Hyv.suomiPeltola OlliPeltola OlliLähetetty     
 53696Tutka- ja kaukokartoitusmeteorologia2II31-5suomiSundström Anu-MaijaEi luennoida 2015-2016      
 53602Havaintojen tilastollinen käsittely2I31-5suomiRäisänen JouniEi luennoida 2015-2016      
 53697Fluid Phenomena (Virtausilmiöt)?II51-5englantiMammarella IvanMammarella IvanLähetetty, Timmissä, julkinen Oodissa
Lähetetty, Timmissä
    
Fysiikka:530286Termofysiikan perusteet1I41-5suomi     
Fysiikka:530287Termodynaamiset potentiaalit1II61-5suomi     
Tähtitiede:53398Tieteellinen laskenta I1III-IV51-5suomi     
Valinnaiset opinnot               
 53632Mesometeorologia2III31-5suomiBister MarjaEi luennoida 2015-2016      
 53607Synoptinen meteorologia II2III51-5suomiSinclair VictoriaEi luennoida 2015-2016      
 53656Synoptiikan laboratoriokurssi2IV3Hyv.suomiKokko Antti
Ei luennoida 2015-2016      
 53670Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset IV51-5suomi-Räisänen Jouni, Laura RiuttanenLähetetty, Oodi kunnossa?    
Fysiikka:53749Jatkumomekaniikan perusteet2III51-5suomi, eng.     
Fysiikka:53108Siirtoilmiöt I1IV51-5suomi     
Fysiikka:530144Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I--51-5suomi    
Geofysiikka:53541Meritieteen peruskurssi2III51-5suomi        

Muut opinnot

               
Yhdessä vesivaipan geofysiikan oppiaineen kanssa53669  (535123)
Seminaarikurssi
(Äidinkielen seminaari)
2III-IV21-5suomiBister Marjageofysiikka luennoi (yhteinen)
Lähetetty     
 53691

Division Seminar ( Ilmakehätieteiden osastoseminaari)

3I-IV  englantiBoy MichaelSincair VictoriaLähetetty, Timmissä, julkinen Oodissa
---    
Fysiikka:53001Fysikaalisten tieteiden esittely1I-II3hyv.suomi     
Fysiikan laitos:530147HOPS1IV1hyv.suomi        
Fysiikan laitos:530500LuK-startti (syksy)1II0hyv. suomi        
Fysiikan laitos:530500LuK-startti (kevät)1IV0hyv.suomi        
Fysiikan laitos:530148TVT-ajokortti1I-IV3hyv.suomi     

Syventävät opinnot

               
Pakolliset opinnot               
 53624Fysikaalinen meteorologia2II51-5suomi/englantiRäisänen, Petri (dos. IL)Ei luennoida 2015-2016      
 53648Ilmakehän yleinen kiertoliike I2III51-5suomi/englantiRäisänen, JouniEi luennoida 2015-2016      
 53634Cloud Physics (Pilvifysiikka)1III51-5englantiMoisseev DmitriMoisseev DmitriLähetettyLähetetty    
Valinnaiset opinnot               

1. DYNAAMINEN JA FYSIKAALINEN METEOROLOGIA

               
A. Ydinaineksen kurssit               
 53654Numeerinen meteorologia II2II51-5suomi/englanti-Järvinen HeikkiLähetetty, julkinen Oodissa. D105
     
 53659Ilmakehän dynamiikan jatkokurssi2II51-5suomi/englantiJärvinen HeikkiEi luennoida 2015-2016      
 53651Ilmakehän yleinen kiertoliike II2I51-5suomi/englanti-Räisänen JouniLähetetty, Oodi kunnossa, D105
     
 53665Tutkameteorologian jatkokurssi2II51-5englanti-Moisseev DmitriLähetetty, julkinen Oodissa, Timmissä
     
B. Erikoistumiskurssit       -       
 53655Numeerisen meteorologian laboratoriokurssi2III-IV5Hyv.suomi/englantiJärvinen Heikki
Järvinen Heikki
Lähetetty     
 53657Tutkameteorologian laboratoriotyöt2II-III3Hyv.?englantiMoisseev DmitriEi luennoida 2015-2016      
 53673Stratosfäärin dynamiikka ja kemia2IV51-5englantiKarpechko Alexey
Ei luennoida 2015-2016      
 53672Konvektiiviset sääjärjestelmät ja ilmasto2IV51-5suomi-Bister MarjaLähetetty, Oodi kunnossa
     
 530231Meteorologiset kaukokartoitussovellukset  5   Ei luennoida 2015-2016
      
Mikrometeorologia ja kemiallinen meteorologia53626Ilmakemia2III51-5englanti Hellen Hedi, Praplan ArnaudLähetettyLähetetty    
Teoreettinen fysiikka:53376Hydrodynamiikka2IV5 englanti     
Geofysiikka:535006Aikasarja-analyysi geotieteissä2III-IV51.5suomi     
Tähtitiede:53834Tilastolliset inversiomenetelmät2III-IV51-5englanti    
Tähtitiede:53864Sähkömagneettinen sironta ja absorptio2IV51-5englanti     

2. MIKROMETEOROLOGIA JA KEMIALLINEN METEOROLOGIA

               
A. Ydinaineksen kurssit               
 53693Veden, hiilen ja typen kierto maa-alueilla2II51-5suomi/eng.Vesala TimoEi luennoida 2015-2016      
 53641Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi2IV (elokuu 2015, Hyytiälässä?)4Hyv.suomi/eng.Rinne JanneEi luennoida 2015-2016      
Fysiikka:53051Aerosolifysiikka I1I51-5englanti     
 53311Siirtoilmiöt II1II51-5englanti     
Geofysiikka:535006Aikasarja-analyysi geotieteissä2III-IV51-5suomi        
B. Erikoistumiskurssit               
 53626Ilmakemia2III51-5englanti-Hellen Hedi, Praplan ArnaudLähetettyLähetetty    
 530007Ilmakemian jatkokurssi2IV51-5englanti-Boy MichaelLähetetty, Oodi kunnossa     
 53652Rajakerroksen fysiikka II (seuraavalla kerralla uusi nimi: Polaarialueiden meeteorologia!)2

II

51-5suomi / englanti-

Vihma Timo

(ulkopuolinen dosenttiopetus)

Lähetetty, julkinen Oodissa  Nygård TIina, Suomi Irene  
 530233Satelliittikaukokartoitusmenetelmät aerosolitieteessä2IV51-5englanti-de Leeuw GerrardusLähetetty     
 530040Mikrometeorologisten vuonmittausmenetelmien teoriat2III51-5englanti-Mammarella IvanLähetetty     
Itä-Suomen yliopisto ja Tukholman yliopistoxxxxxAerosol-cloud-climate interactions (Itä-Suomen yliopisto + Tukholman yliopisto)2?151-5englantiEi luennoida 2014-2015?      
Fysiikka:53350Ilmakehämallinnus2III51-5englanti     
Fysiikka:53328Ilmakehän epäpuhtauksien fysiikka, kemia ja vaikutukset: Kenttämittaukset1syksy, kenttä51-5englanti     
Fysiikka:530080Ilmakehän aerosolien mittaus: aerosolifysiikka, näytteenotto- ja mittausmenetelmät1kevät, kenttä41-5englanti     
Fysiikka:530124Klassinen nukleaatioteoria2III51-5englanti     
Fysiikka:530181Ilmakehän aerosolien muodostuminen ja kasvu2kesä, kenttä51-5englanti     
 53341 Ilmastojärjestelmän biogeokemialliset kierrot (Global Biogeochemical Cycles in the Earth System)2I51-5englanti     Assistentti tarvitaan  
Geofysiikka:535041Turbulenssioppi2I-II51-5suomi     
Teoreettinen fysiikka:53376Hydrodynamiikka2IV5 englanti     
                
                
                
 
 
  • No labels