Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uusien opiskelijoiden usein kysymiä kysymyksiä


Miten voi ilmoittautua matematiikan kursseille ja laskuharjoituksiin?
Ilmoittautumalla kurssin laskuharjoitus-, ohjaus- tai pajaryhmään ilmoittaudut samalla ko. kurssille. Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa yliopiston pääkäyttöluvalla, ja on yleensä auki noin kaksi viikkoa periodin alussa. Linkin kurssi-ilmoittautumiseen löydät yleensä kurssin kotisivulta tai etsimällä kurssin itse WebOodista. Kursseille EI tarvitse ilmoittautua ennen niiden alkua, vaan sen voi tehdä myös ensimmäisten luentojen jälkeen. Jos kuitenkin unohdat ilmoittautua kurssille ilmoittautumisajan puitteissa, voit silti vielä päästä kurssille.


Entä jos laskuharjoitusryhmä on jo täynnä?
Jos muut ryhmät ovat täynnä tai niiden ajat eivät sovi sinulle, voit ilmoittautua laskuharjoitusryhmään 99, jolloin käyt viikoittain sinulle sopivassa ryhmässä. Laskuharjoitukset ovat harvoin oikeasti täynnä, vaikka niihin ei mahtuisikaan ilmoittautuessa, joten voit käydä yleensä huoletta muissa ryhmissä.


Mikä ohjausryhmä on?
Kursseilla Raja-arvot, Differenttiaalilaskenta, Integraali ja Sarjat on laskuharjoitusryhmien sijaan ohjausryhmät. Niiden tarkoitus on antaa pehmeä lasku yliopistomatematiikkaan. Ohjausryhmissä osa laskuharjoitustehtävistä annetaan etukäteen ja tehdään ennen ohjausryhmän kaksituntista kokoontumista. Osa tehtävistä annetaan vasta kokoontumisen alussa ja ratkaistaan pienryhmissä kokoontumisen aikana. Myös etukäteen annetut tehtävät käydään läpi. Ohjausryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa.Mitä kisälliohjaus on?
Jotkin ensimmäisen vuoden kurssit toteutetaan kisällismuotoisena, jolloin muita kursseja harvalukuisempien luentojen tukena on ympäri viikon kolmannessa kerroksessa pöytiä, johon voi mennä yhdessä tai yksin tekemään kurssin laskuharjoitustehtäviä. Paikalla on ohjaajia avustamassa kurssien tehtävien tekemisessä. Kisällimuotoisissa kursseissa tehtäviä on muita kursseja enemmän, mutta ne ovat pienempiä. Tehtävät myös palautetaan kirjallisena ja osa niistä tarkastatetaan.


Mistä saan laskuharjoitukset?
Laskuharjoitukset ilmestyvät yleensä viimeistään edeltävällä viikolla nettiin kurssin kotisivulle.


Miten laskareissa toimitaan?
Laskarit kestävät noin tunnista kahteen tuntia. Aluksi laskareiden pitäjä laittaa kiertämään listan, johon sinun tulee merkitä nimesi. Lisäksi rastit listasta ne tehtävät, jotka olet tehnyt tai (enemmän tai vähemmän) rehellisesti yrittänyt tehdä. Monet laskarinpitäjistä ovat itsekin opiskelijoita, joten et tule syödyksi, vaikkei ratkaisusi täysin oikein olisikaan. Tämän jälkeen useimmat laskuharjoitusten pitäjät pyytävät jotakuta taululle esittämään ratkaisunsa, ellei kukaan vapaaehtoisesti halua taululle. Käytännössä ainoa keino varmistua ratkaisun oikeellisuudesta on mennä tekemään se taululle, jolloin se käydään yhdessä läpi. Pidä mielessä, että vääristä ratkaisuista oppii enemmän korjauttamalla ne kuin elämällä siinä uskossa, että ne ovat oikein.


Mitä jos en pääse omaan ryhmääni joka kerta?
Jos et syystä tai toisesta pääse omaan laskuharjoitusryhmääsi, voit myös vierailla missä vain muussa ryhmässä. Tällöin kirjoitat vain laskareiden alussa jaettavaan listaan nimesi perään, että olet vierailija.


Kuinka kurssit suoritetaan?
Yleisin tapa suorittaa kurssi on käydä kurssikokeissa. Niitä järjestetään kurssista riippuen yksi tai kaksi kappaletta. Kurssikokeissa on yleensä neljä tehtävää, joiden tekemiseen on aikaa kaksi tuntia. Jokaisesta tehtävästä saa yleensä kuusi pistettä. Enemmän pisteitä on tavallisesti mahdollista saada tekemällä laskuharjoituksia, jolloin lopullinen arvosana muodostuu kurssikokeiden ja laskuharjoitusten yhteispistemäärästä. Vaihtoehtoinen tapa on ilmoittautua WebOodissa suorittamaan kurssi  yleistentissä. Tällöin tehtäviä on viisi kappaletta ja ne ovat yleensä kurssikokeen tehtäviä vaikeampia. Aikaa on tosin tällöin neljä tuntia.


Miten toimia tenteissä?
Tenteissä saa pitää mukana laskinta ja taulukkokirjaa, ellei niitä erikseen kielletä. Koepaperit ovat koetilaisuudessa valmiina, joten niistä ei sinun tarvitse huolehtia. Seuraa ensimmäisissä kokeissa tarkkaan kokeenvalvojien ohjeita. Kurssikokeita saattaa olla useampi yhtä aikaa, joten koesali saattaa olla tupaten täynnä. Tenttiin onkin hyvä saapua ajoissa, jottei sen aloittaminen veny ja jotta saat itsellesi istumapaikan salista ilman erikoisempaa säätämistä. Tentit pidetään yleensä Exactumin saleissa A111, B123 ja  CK112. Salien ovista löytyy laput, jotka ohjeistavat mihin saliin sinun tulee mennä.


Kuinka kokeet/kurssit arvostellaan?
Kokeiden pisteet tulevat vähintään kuukauden kuluttua tenteistä kurssisivuille. Kokeita ei saa takaisin, mutta omansa saa nähdä ja käydä läpi ottamalla yhteyttä kurssin pitäjään tai kokeiden korjaajaan. Kurssin arvosana ilmestyy kurssisivuille viimeistään kuukauden kuluessa viimeisestä välikokeesta tai lopputentistä. Huonosti menneiden kurssien luennoitsijoilta voi myös pyytää lisätehtäviä arvosanan mahdollista korottamista varten ainakin välikokeilla suoritetun kurssin tapauksessa. Muista, että laskuharjoitusten tekemisestä saa lisäpisteitä monella kurssilla, jotka sitten lisätään välikoepistemäärään kurssin lopuksi. Laskuharjoituksista saatavien pisteiden painoarvo on harvoin yhtä koetehtävää suurempi ja tarkemmat tiedot niistä löydät kurssien kotisivuilta.


Mikä Ratkomo on?
Ratkomo sijaitsee Exactumissa  3. kerroksessa käytävällä. Ratkomo on paikka, jossa voi laskea laskareita, kertailla kavereiden kanssa tenttiin tai vain istuskella miettimässä matematiikkaa. Paikalla on ainakin suurimman osan ajasta oranssiliivinen ohjaaja, jolta voi kysyä neuvoa vaikeimpiin tehtäviin. Se on oivallinen paikka laskea tehtäviä porukalla.


Mistä saan kurssikirjat?
Valtosalle kursseista ei ole lainkaan kirjaa, vaan materiaalina käytetään luentomonistetta, jonka voi itse tulostaa kurssin kotisivulta. Kannattaa kuitenkin aina ensin tarkistaa mitä kirjaa tai monistetta luennolla käytetään ja selvittää lainausmahdollisuus vanhoilta opiskelijoilta. Osa kurssikirjoista saattaa löytyä myös kirjastosta. Yliopistokirjakaupassa on kattava valikoima oppikirjoja. Jos kurssilla tarvitsee Limeksen painamaa kirjaa, sitä myydään yleensä ensimmäisten luentojen jälkeen Exactumin aulassa opiskelijaystävälliseen hintaan. Muulloin kirjoja voi ostaa Limeksen toimistosta, Exactum C132.


Saanko jostain opintoneuvontaa?
Opintoneuvontaa saa opintokoordinaatoreilla. Heillä on huone, Komeron vieressä . Neuvontaa saa myös tiedekunnan opintopalveluista, joka sijaitsee Physicumin kakkoskerroksessa.


Missä on matematiikan laitos?
Matematiikan ja tilastotieteen laitos lopettettin vuonna 2017 hallintouudistuksessa, mutta se esiintyy yhä ihmisten puheissa. Laitos koostui Matematiikan ja tilastotieteen osastosta ja opiskelijoista.


Missä pidetään matematiikan kurssien luennot ja laskuharjoitukset?
Exactumin saleissa ja tiloissa, fuksikurssien luennot pääasiassa 1. kerroksen saleissa B123 ja A111 ja laskuharjoitukset 1. ja 3. kerroksen opetustiloissa. Ratkomosta ja ohjausryhmät ovat 3. kerroksessa. Tarkempaa tietoa löydät kurssien kotisivuilta.


Missä ovat fysiikan, kemian ja TKT:n opiskelijat sekä tiedekunnan kanslia?
Melkein koko tiedekunta sijaitsee Kumpulan kampuksella. Kemistit majailevat Chemicumissa, fyysikot, geologit ja maantieteilijät Physicumissa. Exactumin matemaatikot ja tilastotieteilijät jakavat tietojenkäsittelytieteilijöiden kanssa.  Tiedekunnan kanslia, nykyinenopintopalvelut, sijaitsevat Physicumin toisessa kerroksessa.

  • No labels