Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MATEMATIIKAN OPISKELIJARYHMÄ MATRIX RY

 

Sääntömääräinen syyskokous

18.11.2014 klo 17

Exactum B120

 

Läsnä

 

Eija Muhonen (puheenjohtaja)

Juri Gyllström (sihteeri)

Maija Karesvuori

Maija Torttila

Oscar Kujala (poistui kohdassa 15)

Selina Lehtoranta

Suvi Tuukkanen

Auli Salmi

Joonas Hilska

Laura Kaurijoki

Antti Koivurova

Pinja Lappalainen

Maija Vehmainen

Noora Nuutinen

Vesa Piilola

Ossi Syrjänen

Henna Rinne

Juuso Nieminen

Vilma Kangas

Julius Uusinarkaus

Tuomas Toivio

Tiia Björk

Elsa Pekkarinen (poistui kohdassa 15, palasi kohdassa 16)

Jarkko Kontiainen

Topias Tolonen (poistui kohdassa 16)

Olli-Pekka Lindström

Vesa Koivunen (pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija)

Annaleena Rajala (pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija) (poistui kohdassa 15)

 

 

 

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:15.

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Eija Muhonen kokouksen puheenjohtajaksi.

 

4. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin Juri Gyllström kokouksen sihteeriksi.

 

5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin yhdistää virat.
Valittiin Annaleena Rajala ja Vesa Koivunen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

 

6. Kokouksen työjärjestys

Ei tehtyjä muutoksia kokouksen työjärjestykseen.

 

7. Ilmoitusasiat

 

 • Eija ilmoitti, että kokouskaljat ovat Oljenkorressa kokouksen jälkeen.

 • Juuso ilmoitti, että muffinssit ovat jännittäviä.

 • Ossi ilmoitti kätensä olevan muffinssissa.

 • Annaleena ilmoitti, että muffinssit ovat sikahyviä.

 • Auli ilmoitti, että muffinssit on cupcakeja.

 • Eija muistutti, että Matrixiin lähteminen on elämän parhaita valintoja.
  Tähän Ossi lisäsi varoituksen, että siihen (järjestötoimintaan) voi jäädä koukkuun.

 

 

8. Matrix ry:n puheenjohtajan valinta vuodelle 2015

Valittiin Juuso Nieminen Matrix ry:n puheenjohtajaksi vuodelle 2015.

 

 

9. Matrix ry:n varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2015

Valittiin Auli Salmi Matrix ry:n varapuheenjohtajaksi vuodelle 2015.

 

10. Matrix ry:n taloudenhoitajan valinta vuodelle 2015

Ehdotettiin Selina Lehtorantaa, Julius Uusinarkausta ja Henna Rinnettä Matrix ry:n taloudenhoitajaksi.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys ja yhteensä annettiin 28 ääntä.

 

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 • Selina Lehtoranta: 13
 • Julius Uusinarkaus: 10
 • Henna Rinne: 5

 

Äänestettiin uudelleen Selina Lehtorannan ja Julius Uusinarkauksen välillä.

 • Äänet jakautuivat tasan 14 – 14.

 

Valinta suoritettiin arpomalla.

 

Vesa Koivunen valitsi:

 • Selina Lehtoranta: Kruuna.
 • Julius Uusinarkaus: Klaava.

Annaleena Rajala heitti kolikkoa, tuloksena klaava.

 

Valittiin Julius Uusinarkaus Matrix ry:n taloudenhoitajaksi vuodelle 2015.

 

11. Matrix ry:n sihteerin valinta vuodelle 2015

Valittiin Juri Gyllström Matrix ry:n sihteeriksi vuodelle 2015.

 

12. Matrix ry:n muiden hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2015

Valittiin Matrix ry:n hallituksen jäseniksi vuodelle 2015 seuraavat henkilöt:

 • Suvi Tuukkanen
 • Laura Kaurijoki
 • Tiia Björk
 • Selina Lehtoranta
 • Maija Torttila
 • Henna Rinne

Oscar Kujalaa ehdotettiin, mutta hän veti ehdokkuutensa äänestyksen välttämiseksi.

 

13. Matrix ry:n hallituksen varajäsenten valinta vuodelle 2015

Valittiin Matrix ry:n hallituksen varajäseniksi vuodelle 2015 seuraavat henkilöt tässä järjestyksessä:

 1. Oscar Kujala
 2. Elsa Nyrhinen
 3. Topias Tolonen

 4. Elsa Pekkarinen

14. Matrix ry:n toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2015

Valittiin Tuomas Toivio, varalla Noora Nuutinen, sekä Vesa Piilola, varalla Ossi Syrjänen, Matrix ry:n toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015.

 

15. Matrix ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2015 tehdyin muutoksin.

Toimintasuunnitelma liitteenä.

 

16. Matrix ry:n talousarvio vuodelle 2015

Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2015 tehdyin muutoksin.

Talousarvio liitteenä.

 

17. Muut esille tulevat asiat

 • Vesa Piilola esitti ponnen, jonka hyväksyessään Matrix ry:n yhdistyksen kokous velvoittaa vuoden 2015 hallituksen 
  järjestämään vähintään kolme (3) yritys excursiota vuoden 2015 aikana. 
  Pontta kannattivat Ossi Syrjänen, Noora Nuutinen, Vesa Koivunen sekä Tuomas Toivio.
 • Ponsi hyväksyttiin. Ponsi liitteenä.

 

 • Auli Salmi ehdotti harkintaan Matrix ry:n sääntöjen selkeyttämistä, kuitenkin ilman varsinaisia muutoksia sääntöjen sisältöön.

 

18. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50.

 

Liitteet:

 

Toimintasuunnitelma 2015

Talousarvio 2015

Ponsi

Taloudenhoitajaäänestyksen tulokset

 

 

 

 

Eija Muhonen                                                                     Juri Gyllström

puheenjohtaja                                                                     sihteeri

 

 

 

Annaleena Rajala                                                              Vesa Koivunen

pöytäkirjantarkastaja                                                        pöytäkirjantarkastaja

 • No labels