Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sanastoa

algebra: viittaa joko kurseihin Algebralliset rakenteet I ja II tai syventävään kurssiin Algebra 2
Alina / Alina-sali: juhlatila Uuden ylioppilastalon 3. kerroksessa, Mannerheimintie 5A
analyysi: Analyysit 1 ja 2 on nykyään pilkottu kursseihin Raja-arvot, Differentiaalilaskenta, Integraali ja Sarjat, joihin myös viitataan välillä lyhyesti analyysi-termillä. 
assari: laskuharjoitusten tai jonkin muun pienryhmätilaisuuden pitäjä, yleensä itsekin opiskelija
diffa: differentiaalilaskenta
diffis I/II: kurssit differentiaaliyhtälöt I ja II tai differentiaalilaskenta
Chemicum: Kemian osaston rakennus Kumpulassa
Dynamicum: Ilmatieteen laitoksen rakennus Kumpulassa
epsilon: jokaisen matematiikon ystävä, usein hyvin pieni
excu: ekskursio, retki johonkin mielenkiintoiseen paikkaan kuten yritykseen tai vaikka teatteriin
Exactum: Matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteen osastojen majoittava rakennus Kumpulassa
fuksi: ensimmäisen vuoden opiskelija
Gurula: käpistelijöiden opiskelijahuone, Exactum DK115
Hao: Helsingin yliopiston aineenopettajien järjestö
huutis: huutopussi, neljän hengen korttipeli
halko: ainejärjestön tai muun yhdistyksen hallituksen kokous
HOPS: henkilökohtainen opintosuunnitelma
HY: Helsingin yliopisto
HYK: Helsingin yliopiston kemistit, kemistien ainejärjestö
HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
jolo I/II: Johdatus logiikkaan I ja II
kandi: kandidaatin tutkinto, 180 opintopistettä, ennen maisterin tutkintoa, myös kyseisen tutkinnon suorittanut henkilö tai kandidaatin tutkielma
kemulit: Matrixin järjestämä alkoholiton tapahtuma
klusteri / klusse: Matrixin monen muun järjestön kanssa jakama tila kolmannella ylioppilastalolla osoitteessa Mechelininkatu 3C
kokkarit: vuosijuhlilla pöytäjuhlaa edeltävä cocktailtilaisuus, jossa vastaanotetaan kutsuvieraiden tervehdykset
Komero: matematiikan opiskelijoiden opiskelijahuone, Exactum C338
kyykkä: akateemisista urheilulajeista hienoin ja kaunein, heitellään pieniä kyykkiä isommalla kartulla
käpistelijä: tietojenkäsittelytieteen opiskelija
käpistely: tietojenkäsittelytiede
laskarit: laskuharjoitusryhmä, ryhmässä käydään yhdessä läpi tehdyt laskuharjoitukset
Limes: matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, fysiikan, kemian, geologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö
linis I/II: kurssit lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II
lipasto: yliopisto
läsy: sitseillä käytettävä lauluvihko
Matlu: Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry
mitta: kurssi mitta ja integraali
meta: Muut esille tulevat asiat, käytetään yleensä hallituksen kokouksien esityslistoissa
Moodi: tilastotieteilijöiden ainejärjestö
Navetta: Gurulan vieressä sijaitseva tietokoneluokka, Exactum DK110
noppa: opintopiste, op
n-vuoden opiskelija: ännännen vuoden opiskelija, opiskellut yli tavoteajan.
kisälliohjaus: joillakin kursseilla käytettävä opiskelumuoto, jossa ei ole erityisiä laskuharjoituksia vaan opiskelija saa apuatehtäviin Ratkomosta.
palloukot: isot kiviset miehet pallot sylissään rautatieaseman sisäänkäynnillä, yleinen paikka yhteislähdöille
pöykki: pöytäkirja
Physicum: fysiikan laitoksen rakennus Kumpulassa
pruju: luentomoniste, käytetään ylensä syventävillä opinnoilla
Resonanssi: fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö
sillis: silliaamiainen, vuosijuhlien jälkeisenä aamuna tarjoiltava palauttava aamiainen
sitsit: akateemiset pöytäjuhlat, joihin pukeudutaan hienosti ja lauletaan, juodaan ja ehkä syödäänkin
speksi: Interaktiivinen näytelmä, jossa on monesti myös musiikkiesityksiä. Usein jonkin tiedekunnan opiskelijoiden järjestämä.
Survomo: Moodin opiskelija huone, Exactum CK109
syvärit: syventävät opinnot, maisterivaiheeseen kuuluvia opintoja
TKO-äly / Tekis: käpistelijöiden ainejärjestö
todari: todennäköisyyslaskenta, viittaa yleensä joko kurssiin todennäköisyyslakenta I  tai todennäköisyyslaskenta IIa/b
topo I/II: kurssit topologia IA/B ja II
tuutori: fuksien auttamiseen koulutettu vanhempi opiskelija
UniCafe: opiskelijaruokala, joita sijaitsee joka kampuksella
Uusi: Uusi ylioppilastalo, Mannerhiemintie 5
Vanha: Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3
vekkuli I/II: kurssit vektorianalyysi I ja II
vujut: Vuosijuhlat, vuoden kohokohta

  • No labels