Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sähköpostilistat

matrix (at) helsinki.fi

Tavallisen matrixlaisen foorumi. Listalle päästetään "arkipäivän matrixlaista" kiinnostavaa tietoa Matrixin tapahtumista ja bileistä sekä koko ylioppilaskuntaa koskevista asioista. Myös osa oman tiedekunnan bile- ja tapahtumamainoksista päästetään listalle. Tämä rajaus on siksi, että listalle tulevan postin määrä ei alkaisi ärsyttää "arkipäivän matrixlaista". Lista on moderoitu.

matrix-ry (at) helsinki.fi

Matrix-ry -lista on matrix-aktiivin arkipäivää. Listalle päästetään aktiivisesti Matrixin toimintaan osallistuvalle tärkeää tietoa. Usein listalla käydään myös keskustelua Matrixin päätöksentekoon liittyvistä asioista. Listalle voit lähettää kaikkea, minkä luulet kiinnostavan Matrix-aktiivia. Listalle voit myös itse liittyä, mikäli aktiivitoiminta kiinnostaa sinua. Ry-listalle tulee usein ennakkotietoa tapahtumista ja tiedotteita tapahtumista, jotka eivät ole oleellisia Matrix-listan laajuiselle yleisölle.

matrix-hallitus (at) helsinki.fi

Matrix-hallitus -listalla on vain Matrixin hallitus varajäsenineen. Listalla käsitellään vain ja ainoastaan Matrixin hallituksen sisäisiä asioita. Listan käyttöä vältetään asioissa, jotka koskevat koko Matrixia (niitä varten oli edellä mainittu matrix-ry-lista). Muiden järjestöjen tavoitellessa hallitusta toivotaan viesti lähetettävän matrix-ry-listalle tai jollekulle hallituksen jäsenelle.

matrix-opet (at) helsinki.fi

Matrix-opet-lista on suunnattu opetustehtävistä kiinnostuneille. Listaa on mainostettu kouluille ja muiden sijaisuuksien tarjoajille. Listalle päästetään ainoastaan viestit, joissa tarjotaan sijaisuuksia tai etsitään yksityisopettajaa.

matrix-tyo (at) helsinki.fi

Matrix-tyo -listalle kuuluu työpaikkailmoitukset (ei opetustehtävät) nimenomaan matematiikan nykyisiä tai vastavalmistuneita opiskelijoita ajatellen. Listalle soveltuvat myös Matrix ry:n ulkopuoliset matemaatikoille suunnatut työelämätietoutta lisäävät tiedotteet ja tapahtumailmoitukset. Lista on moderoitu. 

matrix-alumnit (at) helsinki.fi

Suunnattu jo valmistuneille matemaatikoille, jotka haluavat pysyä yhteydessä toisiinsa tai Matrixiin.

Kannattaa myös liittyä matematiikan- ja tilastotieteen opiskelijoiden tiedotuslistalle.

Listojen käytöstä

Listojen on tarkoitus helpottaa suurten joukkojen tavoittamista, joten jos sinulla on asiaa vain muutamalle ystävällesi, lähetä viestisi suoraan heille. Kaikenlaisten kiertokirjeiden lähettäminen listoille on kielletty. Yleistä sähköpostilistojen käytöstä ja perustamisesta voit lukea Helsingin yliopiston ATK-osaston postituslistat-sivulta.

Listojen pääpiirteinen käyttö

Listoille lähetettävä posti lähetetään aina osoitteeseen listan-nimi (at) helsinki.fi. Seuraavassa on listattu yleisimmät listoihin liittyvät komennot. Listoihin liittyvä teknisen puolen posti (mm. alla olevat komennot) lähetetään aina osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Komentoja annettaessa viestin subject-kenttä jätetään tyhjäksi ja haluttu käsky kirjoitetaan viestin ensimmäiselle riville. Listan-nimi korvataan jollain seuraavista: matrix, matrix-ry, matrix-opet, matrix-tyo tai matrix-alumnit ja [osoite] korvataan omalla osoitteellaan, johon haluaa tilata listan viestit.

subscribe listan-nimi osoite

Listalle liittyminen. Osoite-kohta tulee täyttää ainoastaan, kun haluat saada listalle tulevan postin eri osoitteeseen kuin siihen, mistä parhaillaan kirjoitat.

unsubscribe listan-nimi osoite

Listalta poistuminen.

help

Luettelo kaikista komennoista.

info listan-nimi

Tietoa ko. listasta.

who listan-nimi

Listalla jo olevat. Tämä komento on poistettu käytöstä monilla listoilla.

which osoite

Listat, joilla sähköpostiosoite tällä hetkellä on.

Ongelma?

Jos listojen käytössä ilmenee ongelmia, älä pelkää kysyä apua. Ylläpitäjälle, joka on Matrixin tiedottaja, voi lähettää postia osoitteisiin matrix-owner (at) helsinki.fi, matrix-ry-owner (at) helsinki.fi, matrix-opet-owner (at) helsinki.fi, matrix-tyo-owner (at) helsinki.fi ja matrix-alumnit-owner (at) helsinki.fi.

  • No labels