Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Järjestöjä

Helsingin yliopisto

Muut yliopistot (matematiikka)

  • Epsilon, Itä-Suomen yliopisto, matematiikka, fysiikka ja tietojenkäsittelytiede
  • Ynnä, Jyväskylän yliopisto, matematiikka, fysiikka ja tietotekniikka
  • Delta, Turun yliopisto, matematiikka ja fysikaaliset tieteet
  • Sigma-kilta, Oulun yliopisto, matematiikka ja fysiikka
  • Luuppi, Tampereen yliopisto, matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittelytiede

Yleistä Hyödyllistä

  • No labels