Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funktions- och relationskoder - alfabetiskt efter kod

Kod
 

Funktion (svenska)
 

Funktion (engelska)
 

Kommentar
 

act

Skådespelare

Actor


adp

Bearbetare

Adapter


aft

Författare till efterskrift, kolofon, etc.

Author of afterword, colophon etc.


anm

Animatör

Animator


ann

Författare till annotation

Annotator


aqt

Författare till citat eller textutdrag

Author in quotations or text abstracts


arr

Arrangör av musikalisk komposition

Arranger


art

Konstnär

Artist


asn

Associerat namn

Associated name


att

Attribuerat/tillskrivet namn

Attributed name


aui

Författare till förord, introducerande material, etc.

Author of introduction


aus

Författare till filmmanus, etc.

Author of screenplay


aut

Författare, medförfattare

Author

Används bara i fält 7XX. 

bnd

Bokbindare

Binder


chr

Koreograf

Choreographer


cmm

Kommentator till audiovisuella medier

Commentator


cmp

Kompositör, tonsättare

Composer


cnd

Dirigent

Conductor


cng

Filmfotograf

Cinematographer


com

Sammanställare

Compiler


cph

Upphovsrättsinnehavare

Copyright claimant


ctb

Bidragsgivare

Contributor

Även författare som bara skrivit en kort text i t.ex. en fotobok, med fotografen i 100, får "ctb" (ej "aut").

ctg

Kartograf

Cartographer


cwt

Författare till textkommentar

Commentator for written text


dnc

Dansare

Dancer


drm

Ritare, tecknare

Draftsman


drt

Regissör

Director


dsr

Formgivare

Designer


dst

Distributör

Distributor


dub

Författare (tvivelaktig)

Dubious author


edt

Utgivare, redaktör, sammanställare

Editor

Enbart avseende personliga utgivare.

egr

Gravör

Engraver


fac

Framställare av faksimil

Facsimilist


flm

Utgivare av film

Film editor


hnr

Festskriftsföremål

Honoree


ill

Illustratör

Illustrator

Föredras när ingen mer exakt kod finns.

itr

Instrumentalist

Instrumentalist


ive

Intervjuobjekt

Interviewee


ivr

Intervjuare

Interviewer


lbt

Librettist

Librettist


lyr

Författare till sångtext

Lyricist


mdc

Metadataansvarig

Metadata contact


mus

Musiker

Musician


nrt

Berättare, inläsare

Narrator


oth

Medarbetare (ospecificerad)

Other

Hit alla funktioner som saknar mer exakt kod.

own

Ägare

Owner


pbd

Chefredaktör, huvudredaktör

Publishing director


pbl

Utgivare

Publisher

Enbart avseende institutionella utgivare.

pht

Fotograf

Photographer


prd

Produktionspersonal

Production personnel


prf

Framförande person, spelare, musiker, etc.

Performer

Föredras när ingen mer exakt kod finns.

pro

Filmproducent

Producer


prt

Tryckare

Printer


rce

Inspelningstekniker

Recording engineer


rev

Recensent

Reviewer


rpy

Ansvarig utgivare

Responsible party


sng

Sångare

Singer


spk

Röst, tal

Speaker


std

Scenograf

Set designer


tch

Lärare

Teacher


trl

Översättare

Translator


voc

Vokalist

Vocalist


wam

Författare till material som medföljer AV-media

Writer of accompanying material


  • No labels