Child pages
  • 903 - Biblioteksspecifik kod
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

903 - Biblioteksspecifik kod

Används åtminstone i Fennica- och Selma-databaserna för att ange koder som saknas i MARC 21 -formatet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kod (NR)

  • No labels