80X-830 - Seriebiuppslag

Fälten 800-830 används normalt tillsammans med serieuppgift i icke-normaliserad form (490 med ind. 1 = "1") eller serieanmärkning (500).

  • No labels