250-270 - Upplaga och tryckningar

I fälten  250-270 anges verkets tryckeri, tryckort, adressuppgifter och andra utgivnings- och förlagsuppgifter.

  • No labels