Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

050 - Library of Congress klassifikationskod

Klassifikation från dokument Library of Congress Classification eller LC Classification Additions and Changes.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) LCs bestånd

# Uppgift saknas

0 Objektet finns i LC

1 Objektet finns ej i LC

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 Tilldelad av LC

4 Tilldelad av annan instans än LC

Delfält

a LC klassifikationskod (R)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

050 #4 ‡a NB933.F44 ‡b T6

050 10 ‡a BJ1533.C4 ‡b L49

050 00 ‡a JK609 ‡b .M2

050 00 ‡a Z7164.N3 ‡b L34 no. 9 ‡a Z7165.R42 ‡a HC517.R42

  • No labels