008 - (MX) Blandad resurs

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: 000/06 (medietyp) = p.
Om 000/07 innehåller någon av b, i, s ska posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod p (blandad resurs). Där motsvaras pos- 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

18-22 Icke definierade positioner (=006/01-05)
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

23 Form för manifestationen (=006/06)

# Ingen av följande

a Mikrofilm
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

b Ett eller flera mikrofiches-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h)  skapas vid behov.  

c Ett eller flera mikrokort-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

d Storstilpublikation

f Taktil utgåva
Fält 007 för taktila resurser (pos. 00 = f)  skapas vid behov.

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet. Ska kombineras med fält 007 för onlinersurs (pos. 00-01 = cr).  

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsandordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc. Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc.).  

r Reproduktion i originalstorlek

s Utgåva i ospecificerad elektronisk form
Jfr kod o (onlineutgåva) respektive q (utgåva i direkt elektronisk form). Fält 007 för elektronisk form (pos. 00 = c) skapas vid behov.  

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

24-34 Icke definierade positioner (=006/07-17) 
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

  • No labels