007 - (T) Textresurser

Om resursen är eller innehåller text i direkt läsbar form skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för de delar av dokumentet där denna finns.

00 Bärartyp

t Text

01 Särskild bärarbeteckning

a Normalt tryck

b Stor stil

c Pinkt skrift

d Lösbladsutgåva

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels