Child pages
  • 007 - (S) Ljudupptagningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

007 - (S) Ljudupptagningar

Skiva, band, cylinder eller tråd där  ljudets oscillation är inspelat så att det kan upprepas. Till och med pappersrullar, som är performerade med musikverkets eller kompositionens noter och där ljudet kan mekaniskt återges.

00 Bärartyp

s Ljudupptagning

01 Särskild bärarbeteckning

b Rem
Plastrem eller magnetband som används i diktafoner (DictaBelt)

d Ljudskiva
Både analoga och digitala.

e Ljudcylinder

g Ljudmagasin
Behållare innehållande ett ändlöst ljudband.

i Filmljudspole
"Sound-track film" ej avsett att beledsaga grafiska bilder. Används även när det inte känt om ljudupptagningen är avsedd att beledsaga bilder.

q Ljudrulle
Perforerad pappersrulle för mekaniskt piano eller dylikt.

r Online resurs

s Ljudkassett
Behållare med två spolar.

t Ljudspole
Öppen spole, som kräver tomspole i utrustningen.

u Ospecificerad bärare

w Ljudtråd

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Hastighet

a 16 varv per minut (skiva)

b 33 1/3 varv per minut (skiva)

c 45 varv per minut (skiva)

d 78 varv per minut (skiva)

e 8 varv per minut (skiva)

f 1,4 meter per sekund (skiva)
Avser den effektiva rotationshastigheten.

h 120 varv per minut (cylinder)

i 160 varv per minut (cylinder)

k 15/16 tum per sekund (rulle, kassett, spole)

l 1 7/8 tum per sekund (rulle, kassett, spole)

m 3 ¾ tum per sekund (rulle, kassett, spole)

n Ej tillämplig

o 7 ½ tum per sekund (rulle, kassett, spole)

p 15 tum per sekund (rulle, kassett, spole)

r 30 tum per sekund (rulle, kassett, spole)
Sällsynt.

u Okänd hastighet

z Annan hastighet

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Ljudkonfiguration

m Enkanalsljud (mono)

q Fyr- eller flerkanaligt ljud, eller surround

s Tvåkanalsljud (stereo)

u Okänd ljudkonfiguration

z Annan ljudkonfiguration

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Spår
Avser ljudskivor och ljudcylindrar.

m Mikrospår
Normalt för 16-, 33- och 45-varvsskivor. Hit även finspåriga cylindrar (160 varv per minut / 200 spår per tum).

n Ej tillämplig
Normalt för band och CD.

s Standardspår
Normalt för 78-varvsskivor. Hit även grovspåriga cylindrar (120 varv per minut / 100 spår per tum).

u Okänd spårtyp

z Annan spårtyp

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06 Storlek
Avser ljudsspolar (diameter), ljudskivor (diameter), ljudkassetter, ljudmagasin och ljudcylindrar.

a 3 tum (diameter)

b 5 tum (diameter)

c 7 tum (diameter)

d 10 tum (diameter)

e 12 tum (diameter)

f 16 tum (diameter)

g 4 ¾ tum eller 12 cm (diameter)
Hit CD-skivor.

j 3 7/8 x 2 ½ tum (höjd x bredd)
Standardstorlek för kompakta ljudkassetter.

n Ej tillämplig
Kan till exempelt vara ljudupptagning tillgänglig via Internet.

o 5 ¼ x 3 7/8 tum (höjd x bredd)
Standardstorlek för ljudmagasin.

s 2 ¾ x 4 tum (diameter x längd)
Avser ljudcylindrar.

u Okänd storlek

z Annan storlek

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

07 Magnetbandets bredd

l 1/8 tum
Standardbredd för bandkassetter.

m ¼ tum
Normalbredd för bandmagasin och bandspolar.

n Ej tillämplig
Resursen är ej inspelad på band.

o ½ tum.
Normalbredd i studioinspelningar och andra professionella upptagningar.

p 1 tum
Vanligt i studioinspelningar.

u Okänd bandbredd

z Annan bandbredd

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

08 Antal spår på bandet

a Ett spår

b Två spår
Används för stereo i en riktning eller för mono i två riktningar.

c Fyra spår
Används för tvåkanals stereo i två riktningar på standardkassetter eller för fyrkanalig stereo i en riktning.

d Åtta spår
Används för en-, två- eller fykanalsljud. Normalvärde för bandmagasin.

e Tolv spår
Används vid studioinspelningar och andra professionella upptagningar.

f Sexton spår

n Ej tillämplig
Resursen är ej lagrad på band.

u Okänt antal spår

z Annat antal spår

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09 Typ eller generation
Avser ljudskivor, ljudcylindrar och ljudband.

a Masterband

b Master för att producera brukskopior
Kopia av masterbandet.

d Negativ modermatris
Mellanstadium mellan inspelning och positiv matris.

i Inspelat direkt på plats för händelse

t Direktinspelning
Inte avsedd att mångfaldigas.

m Massproducerat exemplar
Normalt för kommersiella produkter.

n Ej tillämplig
Resursen ligger inte på skiva, cylinder eller band.

r Positiv modermatris
Mellanstadium mellan negativ modermatris och pressmatris.

s Pressmatris
"Stamper". Negativ metallmatrisanvänd för att producera brukskkopior.

t Provpressning

u Okänd generation

z Annan generation

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

10 Material

a Lackerat material
Material ej specificerat. Se även kod g (lackerat glas), i (lackerad aluminium) och r (papper med lack- eller järnoxidyta).

b Cellulosanitrat

c Acetatbas med järnoxidyta
Exempel: Band, "magnabelts"

g Lackerat glas

i Lackerad aluminium

l Metall
Exempel: Stanniol, aluminum, tråd, metallband

m Plastbas med metallyta
Exempel: CD (metallfolie på plastbas)

n Ej tillämplig

p Plast
Exempel: Vinyl (33- och 45-varvsskivorna)

r Pappersbas med lack- eller järnoxidyta

s Shellack
Exempel: 78-varvsskivorna

u Okänt material

w Vax

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

11 Spårskärning
Avser ljudskivor och ljudcylindrar.

h Vertikal skärning
"Hill-and-dale cutting". Standardskärning för ljudcylindrar. Användes även för vissa tidiga ljudskivor.

l Horisontell eller kombinerad skärning
Enkanaliga skivor har enbart horisontell skärning, stereoskivor har i regel kombinerad skärning.

n Ej tillämplig
Informationsbäraren har ej spår som en nål skall följa (CD, band).

u Okänd skärning

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

12 Inspelningsprotokoll

a NAB standard

b CCIR standard

c Dolby-B
Kan ha beteckningen "DD".

d DBX

e Digital
Digital avspelningsutrustning krävs.

f Dolby-A

g Dolby-C

h CX

n Ej tillämplig
Särskilda uppgifter om protokoll saknas.

u Okänt protokoll

z Annat protokoll än ovan nämnda

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

13 Inspelnings- och lagringsteknik
Avser den ursprungliga upptagningen (originalinspelningen).

a Akustisk inspelning i direkt miljö
I regel endast före ca 1929.

b Elektronisk inspelning i direkt miljö
Magnetisk mellanlagring har ej förekommit. Ur bruk ca 1950.

d Digital lagring
Inspelningen lagrades digitalt. Digital uppgradering av äldre inspelning faller ej under denna kod.

e Analog elektronisk lagring
Upptagningen gjordes analogt på magnetiskt medium (band). Det normala mellan ca 1950 och 1980.

u Okänd teknik

z Annan teknik

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels