007 - (O) Multimedia

Om resursen är eller innehåller ett läromedelspaket eller annan kombinerad resurs skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för detta paket.

00 Bärartyp

o Multimedia

01 Särskild bärarbeteckning

u Ospecificerad bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktas

  • No labels