007 - (H) Mikroformer

Manifestation på genomskinligt eller ogenomskinligt underlag i alltför liten storlek för att vara tillgängliga utan förstoringsutrustning. Manifestationerna kan vara producerade antingen direkt som original eller som förminskningar av existerande text- eller bilddokument.

00 Bärartyp

h Mikroform

01 Särskild bärarkategori

a Fönsterkort

b Mikrofilmsmagasin

c Mikrofilmskassett

d Mikrofilmsspole

e Mikrofiche

f Mikrofichekassett

g Mikrokort

h Mikrofilmsremsa

j Mikrofilmsrulle

u Ospecificerad bärare

z Annat bärare
Exempel: mikrochip, mikropunkt

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Polaritet
Både och, samt kombinerat.

a Positiv polaritet
Ljus bakgrund.

b Negativ polaritet
Ljus text på mörk bakgrund.

m Positiv och negativ polaritet i kombination

u Okänd polaritet

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Mått
För filmremsa kodas bredd, för övriga höjd x bredd. Om ingen kod passar exakt används z.

a 8 mm (filmbredd)

d 16 mm (filmbredd)

f 35 mm (filmbredd)

g 70 mm (filmbredd)

h 105 mm (filmbredd)

l 3 x 5 tum (8 x 13 cm) (höjd x bredd)

m 4 x 6 tum (11 x 15 cm) (höjd x bredd)

o 6 x 9 tum (16 x 23 cm) (höjd x bredd)

p 3 1/4 x 7 3/8 tum (9 x 19 cm) (höjd x bredd)
Normalstorlek för fönsterkort.

u Okänd storlek

z Annan storlek

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Förminskningsgrad, kodad
Avser att kategorisera förminskningen. Noggran förminskning kodas i 007/06-08 (Förminskningsgrad, exakt).

a Låg förminskning (mindre än 16:1)

b Normal förminskning (15:1 - 31:1)

c Stark förminskning (30:1 - 61:1)

d Mycket stark förminskning (60:1 - 91:1)

e Ultrastark förminskning (mer än 90:1)

u Okänd förminskningsgrad

v Varierande förminskningsgrad

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06-08 Förminskningsgrad, exakt
Förminskningsgraden anges med tre siffror (högerjusterad, inledande nollor). Okänd siffra ersätts med bindestreck.

--- Okänd förminskningsgrad

||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09 Färg

b Svartvit

c Flera färger

m Blandat färgstatus

u Okänd färgstatus

z Annan färgstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

10 Filmemulsion

a Silverhalid

b Diazo

c Vesikulär emulsion

m Blandade emulsioner

n Ej tillämplig
Exempel: Mikrokort

u Okänd emulsionstyp

z Annan emulsionstyp

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

11 Generation

a Första generation
Masterfilm

b Tryckmaster
Master för att producera brukskopior.

c Brukskopia
Används främst i brukssyfte och inte för att framställa andra mikroformer. Ogenomskinliga mikrokort används för kodningen.

m Olika generationer i samma mikroform

u Okänd generation

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

12 Filmbas

a Säkerhetsfilm
Exakt typ ej känd eller angiven.

c Säkerhetsfilm av acetat
Exakt acetattyp ej känd eller angiven.

d Säkerhetsfilm av diacetat

i Nitratfilm

m Blandning av nitrat- och säkerhetsfilm

n Ej tillämplig
Exempel: Mikrokort

p Säkerhetsfilm av polyester

r Blandning av olika typer säkerhetsfilm

t Säkerhetsfilm av triacetat

u Okänd filmbas

z Annan filmbas

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels