007 - (G) Projicerbara stillbilder

Tvådimensionell presentation avsedd att projiceras utan att ge illusion av rörelse.

00 Bärartyp

g Stillbild för projicering

01 Särskild bärarbeteckning

c Film- eller bildbandsmagasin
Magasin med film-/bildband, där bandet har sammanfogade ändar som medger playback utan återspolning.

d Filmremsa

f Bildband (ospecificerad typ)

o Bildbandsrulle
Avsett för projicering bild för bild.

s Diabild
Hit även Viewmaster och andra stereografiska bilder.

t Transparang
Hit OH- och röntgenbilder.

u Ospecificerad bärare

z Annat bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg

a En färg
Inkluderar ej svart.

b Svartvit

c Färgtryck i flera färger

h Handkolorerad

m Blandad färgstatus
Exempel: 300‡b …; vissa i färg

n Ej tillämplig
Bilder förekommer ej. Exempel: Spelfilm med enbart ljudspår.

u Okänd färgstatus

z Annan färgstatus
Exempel: Sepiatoning

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Bärande material (emulsion)
Det material som är underlag för bilden.

d Glas

e Syntetiskt material
Plast, vinyl med mera, särskilt för OH-bilder. Fotografisk film, se säkerhetsfilm (kod j) eller anna fotografisk film (kod k).

j Fotografisk säkerhetsfilm
Används i flertalet kommersiellt framställda diabilder och bildband.

k Fotografisk film, ej säkerhetsfilm

m Samling i blandade material
För resurser som består av flera bilder med olika material.

o Papper
Alla cellulosabaserade kvaliteter.

u Okänt material

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Ljud och dess plats

# Ljud saknas

a Ljud finns på samma bärare

b Ljud finns på separat bärare
Exempel: Ljudkassett till diabildssvit, med signaler för bildväxling.

u Okänt om ljud finns eller ej

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06 Ljudbärare

# Ljud saknas
Resursen är stum.

a Optiskt ljudspår på spelfilm
Spåret finns på separat spelfilm.

b Magnetiskt ljudspår på spelfilm
Spåret finns på separat spelfilm.

c Magnetiskt ljudband i magasin

d Ljudskiva
Grammofonskiva eller CD-skiva.

e Magnetiskt ljudband på spole

f Magnetiskt ljudband i kassett

g Optiskt och magnetiskt ljudspår på spelfilm
Spåret finns på separat spelfilm.

h Videoband
Spåret finns på separat fysisk enhet.

i Videoskiva
Spåret finns på separat fysisk enhet.

u Okänd ljudbärare

z Annan ljudbärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

07 Mått
För bildband anges bredd, övriga kodas höjd x bree. Måttangivlese för bildband och transparanger inkluderar monteringen. Om koden inte stämmer exakt, anges z. För OH-bilder får dock närmaste kod anges.

a 8 mm (filmbredd)

b Super-8 / Single 8 mm (filmbredd)

c 9,5 mm (filmbredd)

d 16 mm (filmbredd)

e 28 mm (filmbredd)

f 35 mm (filmbredd)

g 70 mm (filmbredd)

j 2 x 2 tum (5 x 5 cm) (diabild)
Avser diapositiv inklusive ram.

k 2 1/4 x 2 1/4 tum (6 x 6 cm) (diabild)
Avser diapositiv inklusive ram.

s 4 x 5 (10 x 13 cm) (OH-bild) 

t 5 x 7 (13 x 18 cm) (OH-bild)

u Okänd storlek

z Annan storlek

v 8 x 10 tum (21 x 26 cm) (OH-bild)

w 9 x 9 tum (23 x 23 cm) (OH-bild)

x 10 x 10 tum (26 x 26 cm) (OH-bild)

y 7 x 7 tum (18 x 18 cm) (OH-bild)

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

08 Montering typ av stödjande montering för diabilder och transparanger.

# Stödjande montering saknas
Exempel: Bildband

c Papp

d Glas
Glas som skyddar bilden men som ej bär den.

e Syntetiskt material
Plast, nylon, etc.

h Metall
Används vanligen för större bilder som kräver stabilt stöd.

j Metall och glas
Metallen är ram för en eller två glasbitar som skyddar bilden.

k Syntetiskt material och glas
Plasten etc är ram för en eller två glasbitar som skyddar bilden.

m Blandad montering
För resurser som består av flera enheter med olika montering.

u Okänd montering

z Annan montering

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels