007 - (F) Taktila resurser

Punktskrift och andra resurser avsedda att läsas med hjälp av känseln.

00 Bärartyp

f Taktil resurs
Punktskrift eller annan resurs avsedd att läsas med känseln.

01 Särskild bärarbeteckning
Avser typen av taktilt system.

a Moonskrift

b Punktskrift

c Kombination av flera system

d Taktilt (ej skrift)
Resursen kommunicerar via grafik, till exempel konturdiagram eller konturteckning.

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03-04 Typ av punktskrift
Högst två koder, enligt viktighet. Om enbart 1 kod specificeras ska pos. 04 vara blank (#).

# Ospecificerad punktskriftstyp
Högst 1 kod anges.

a Litterär punktskrift
Resursen innehåller tecken motsvarande normal text.

b Punktskrift för formatering
Formateringsregler för text. "Format code Braille"

c Matematisk och vetenskaplig punktskrift
Matematiska och vetenskapliga symboler i punktskrift förekommer.

d Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift)
I resursen förekommer punktskriftssymboler från programmering och databehandling.

e Punktskrift för musik
Resursen innehåller musiknoter i punktskrift.

m Flera typer av punktskrifssystem.
Om ingen typ dominerar eller om fler än tre typer förekommer.

n Ej tillämplig
Resursen innehåller ej punktskrift.

u Okänd punktskriftstyp

z Annan punktskriftstyp

|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Kontraktioner (kortskriftsnivå)

a Resursen är okontraherad (fullskrift)

b Resursen är kontraherad (kortskrift)

m Kombination
I resursen förekommer både kontraherad och okontraherad.

n Ej tillämplig
Resursen innehåller ej Moon- eller punktskrift.

u Okänd kontaktion
Okänt om kontraktion förekommer eller ej.

z Annan kontraktion

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06-08 Format för musiknoter i punktskrift
Avser tekniker för stämmor med mera. Högst tre koder, ordnade efter vikt, vänsterställda. Anges färre än tre koder fylls lediga platser med blanktecken (#).
Definitionerna är tillsvidare direkt övertagna från den engelska originaltexten.

# Ospecificerat punktskriftsformat
Högst 2 koder anges.

a Bar over bar

b Bar by bar

c Line over line

d Paragraph

e Single line

f Section by section

g Line by line

h Open score

i Spanner short form scoring

j Short form scoring

k Outline

l Vertical score

n Ej tillämplig
Resursen innehåller ej musiknoter i punktskrift.

u Okänt punktskriftsformat

z Annat punktskriftsformat

||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09 Särskilda egenskaper

a Tryck och punktskrift sida vid sida
Resursen innehåller optiskt läsbar text med parallell punktskrift.

b Jumboskrift (förstorad punktskrift)
Resursen innehåller punktskrift i förstoring, för brukare med reducerad vana eller känsel.

n Ej tillämplig
Resursen använder endast normal punktskrift eller inte alls punktskrift.

u Okänt sakförhållande

z Annat sakförhållande

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels