007 - (D) Glober

Se 007 -- Karta 01-05.

00 Bärartyp

d Glob
Modell av himlakropp i form av ett klot med kartbild på ytan.

01 Särskild bärarbeteckning

a Himmelsglob

b Planet- eller månglob
Annan än Jorden och dess måne.

c Jordglob

e Månglob
Avser Jordens måne.

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg

a Globen är i en färg (t.ex svartvit, blåvit)

c Globen är i flera färger

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Material
Avser materialet i globen.

a Papper, papp
Alla sorters cellulosa utom trä (se kod b).

b Trä
Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.

c Sten

d Metall

e Syntetiskt material
Hand- eller maskintillverkat konstmaterial, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinyl (kod l).

f Skinn
Hit endast obearbetat djurskinn eller obearbetad djurhud. Se även läder (kod v), pergament (kod w) och veling (kod n). Vid tveksmhet föredras kod v (läder).

g Textil
Används för alla textilier, vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.

i Plast

l Vinyl

n Velin
Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur.

p Gips
Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.

u Okänt material

v Skin

w Pergament

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Typ av reproduktion

f Faksimil

n Ej tillämplig
Resursen är ej en reproduktion.

u Okänd reproduktionstyp

z Reproduktion men ej faksimil

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels