Child pages
  • 006 - (MX) Blandad resurs
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

006 - (MX) Blandad resurs

Se specifikation för position 01-17 i fält 008 - (MX) BLANDAD RESURS, position 18-34.

00 Medietyp

p Blandad resurs

01-05 Icke definierade positioner
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

06 Form för manifestationen
Se specifikation för position 23 (Form för manifestationen) i fält 008 - (MX) BLANDAD RESURS.

07-17 Icke definierade positioner
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

  • No labels