Child pages
  • 006 - (MU) Musikalisk resurs
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

006 - (MU) Musikalisk resurs

Se specifikation för position 01-17 i fält 008 - (MU) MUSIKALISK RESURS, position 18-34.

00 Medietyp

c Musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift

d Musikalisk resurs i handskrift

i Upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud etc.

j Ljudupptagning av musikalisk resurs

01-02 Kompositionsform för musikverk
Se specifikation för position 18-19 (Kompositionsform för musikverk) i fält 008 - (MU) MUSIKALISK RESURS.

03 Format för musikalisk manifestation 
Se specifikation för position 20 (Format för musikalisk manifestation) i fält 008 - (MU) MUSIKALISK RESURS.

04 Delar / Stämmor som finns i resursen 
Se specifikation för position 21 (Delar / Stämmor som finns i resursen) i fält 008 - (MU) MUSIKALISK RESURS.

05 Målgrupp för resursen 
Se specifikation för position 22 (Målgrupp för resursen) i fält 008 - (MU) MUSIKALISK RESURS.

06 Form för manifestationen
Se specifikation för position 23 (Form för manifestationen) i fält 008 - (MU) MUSIKALISK RESURS.

07-12 Bifogat material som åtföljer resursens huvuddel 
Se specifikation för position 24-29 (Bifogat material som åtföljer resursens huvuddel) i fält 008 - (MU) MUSIKALISK RESURS.

13-14 Typ eller genre för text till icke-musikalisk ljudupptagning 
Se specifikation för position 30-31 (Typ eller genre för text till icke-musikalisk ljudupptagning) i fält 008 - (MU) MUSIKALISK RESURS.

15 Icke definierad position 
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

16 Transponering eller arrangemang 
Se specifikation för position 33 (Format för musikalisk manifestation) i fält 008 - (MU) MUSIKALISK RESURS.

17 Icke definierad position
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|)

  • No labels