Child pages
  • 006 - (MP) Kartografisk resurs
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

006 - (MP) Kartografisk resurs

Se specifikation för position 01-17 i fält 008 - (MP) KARTOGRAFISK RESURS position 18-34.

00 Medietyp

e Kartografisk resurs i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck
f Kartografisk resurs i handskrift

01-04 Relief på land eller sjö-/havsbotten
Se specifikation för position 18-21 (Relief på land eller sjö-/havsbotten) i  fält 008 - (MP) KARTOGRAFISK RESURS .

05-06 Projektion
Se specifikation för position 22-23 (Projektion) i  fält 008 - (MP) KARTOGRAFISK RESURS.

07 Icke definierad position
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

08 Typ av kartografisk resurs
Se specifikation för position 25 (Typ av kartografisk resurs) i  fält 008 - (MP) KARTOGRAFISK RESURS.

09-10 Icke definierade positioner
Båda innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

11 Offentlig resurs
Se specifikation för position 28 (Offentlig resurs) i  fält 008 - (MP) KARTOGRAFISK RESURS.

12 Form för manifestationen
Se specifikation för position 29 (Form för manifestationen) i  fält 008 - (MP) KARTOGRAFISK RESURS.

13 Icke definierad position
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|)

14 Index
Se specifikation för position 31 (Index) i  fält 008 - (MP) KARTOGRAFISK RESURS.

15 Icke definierad position
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

16-17 Särskilda formella egenskaper
Se specifikation för position 33-34 (Särskilda formella egenskaper) i  fält 008 - (MP) KARTOGRAFISK RESURS.

  • No labels