Child pages
  • 006 - (CF) Elektronisk resurs
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

006 - (CF) Elektronisk resurs

Se specifikation för position 01-17 i fält 008 - (CF) ELEKTRONISK RESURS position 18-34.

00 Medietyp

m Elektronisk resurs

01-04 Icke definierade positioner
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

05 Målgrupp för resursen
Se specifikation för position 22 (Målgrupp) i fält 008 - (CF) ELEKTRONISK RESURS.

06 Form
Se specifikation för position 23 (Form) i fält 008 - (CF) ELEKTRONISK RESURS.

07-08 Icke definierade positioner
Båda innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

09 Typ av elektronisk resurs
Se specifikation för position 26 (Typ av elektronisk resurs) i fält 008 - (CF) ELEKTRONISK RESURS.

10 Icke definierad position
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

11 Offentlig resurs
Se specifikation för position 28 (Offentlig resurs) i fält 008 - (CF) ELEKTRONISK RESURS.

12-17 Icke definierade positioner
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

  • No labels