Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

006 - (BK) Monografisk resurs

Se specifikation för position 01-17 i fält 008 - BK Monografisk resurs, position 18-34.

00 Medietyp
a Text
t Handskrift (text)

01-04 Illustrationer i resursen
Se specifikation för position 18-21 (Illustrationer) i  fält 008 - BK Monografisk resurs.

05 Målgrupp för resursen
Se specifikation för position 22 (Målgrupp) i fält 008 - BK Monografisk resurs.

06 Form för manifestationen
Se specifikation för position 23 (Form) i fält 008 - BK Monografisk resurs.

07-10 Resursens innehållsmässiga karaktär
Se specifikation för position 24-27 (Innehåll) i fält 008 - BK Monografisk resurs.

11 Offentlig resurs
Specifikation för position 28 (Offentlig resurs) i fält 008 - BK Monografisk resurs.

12 Konferenspublikation
Se specifikation för position 29 (Konferenspublikation) i fält 008 - BK Monografisk resurs.

13 Festskrift
Se specifikation för position 30 (Festskrift) i fält 008 - BK Monografisk resurs.

14 Index
Se specifikation för position 31 (Index) i fält 008 - BK Monografisk resurs.

15 Icke definierad position
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

16 Litterär genre för i resursen ingående verk
Se specifikation för position 33 (Litterär genre) i fält 008 - BK Monografisk resurs.

17 Resursen innehåller eller utgörs av biografiskt material
Se specifikation för position 34 (Biografi) i fält 008 - BK Monografisk resurs.

  • No labels