Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ISBD

1. Johdanto

 
Tämä sovellusohje on alun perin tarkoitettu MARC 21 -formaatin mukaisten bibliografisten tietojen tallennuksen tueksi erityisesti Voyager- ja Aleph-kirjastojärjestelmissä. Ohje oli samalla metatietovaranto Melindan kuvailuohje.  Melinda-kirjastot ovat siirtyneet RDA-kuvailuohjeiden mukaiseen kuvailuun vuoden 2016 alusta. Tämä ohje on edelleen Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen (ISBD Consolidated) mukainen. Ohje on päivitetty kesäkuussa 2016. Jatkossa tähän päivitetään enää vain formaatin muutokset ja säännöistä riippumattomat kuvailun muutokset. 

RDA-MARC-sovellusohjetta päivitetään jatkuvasti.

MARC 21 -formaatin bibliografisten tietojen suomennos sisältää tiedot käytettävissä olevista kentistä, osakentistä ja indikaattoreiden arvoista, siksi niitä ei toisteta tässä sovellusohjeessa. Formaatin suomennoksessa on mukana myös suomalaisia kenttiä (esim. 039). Formaatin suomennoksesta selviää kenttien ja osakenttien toistettavuus (T) tai ei-toistettavuus (ET). Formaatti on käännetty myös ruotsiksi suomenruotsalaisia kirjastoja varten.

Tässä sovellusohjeessa mainitaan vähintään otsikkotasolla kaikki formaatin kentät. Lisäksi ohjeessa listataan osakenttineen joitakin kenttiä, jotka on tarkoitettu ainoastaan suomalaisten kirjastojärjestelmien käyttöön. Tähän ohjeeseen on koottu Voyager-kirjastojen entisen, yhteisen formaattisovelluksen (MARC21-Fin) aikaisia sovellusohjeita sekä Linnea-luettelointityöryhmän ja sen seuraajien antamia ohjeita.

Ohjeet ja suositukset ovat kenttäjärjestyksessä. Ohje sisältää Melinda-metatietovarantoa koskevia, työryhmissä sovittuja yhteisiä periaatteita. Koska metatietovaranto on laajentumassa uusiin kirjastoihin, kannattaa näitä ohjeita noudattaa soveltuvin osin kaikissa kirjastoissa.

Tähän sovellusohjeeseen liittyvä palaute voidaan osoittaa Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmälle. Yhteystiedot: kumea-posti (at) helsinki.fi. Kommentoida voi mielellään myös suoraan wikiin, ks. wikin käyttöohjeita.

MARC21-wikialuetta ylläpitää Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelujen MARC-vastuuhenkilö. Yhteystiedot: marc-posti (at) helsinki.fi.


  • No labels