Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info) Pikaohje Alman vanhan metadataeditorin käyttämiseen ja Alma-Melinda -integraatioon. Tämä ohje poistetaan kesäkuussa 2021.

ExL: uuden metadataeditorin ohjeita

Toiminnallisuuden päivitykset metadataeditorissa:

  • File → Reload Record from Central Catalog
    • päivittää tietueen suoraan Melindasta (perustuu 035-kentässä olevaan Melinda-ID:hen)
  • File → Contribute Record to Central Catalog
    • manuaalinen normalisointi jää pois (integraatioprofiilin bugi saatu korjattua)


Oman kannan lisenssilinkkeihin lisättävä 856 $r <ISIL> JOS TIETUETTA YLLÄPIDETÄÄN MELINDASSA!

Huomaa nämä!

Delete the record in Central Catalog metadataeditorissa

Kun bib-tietueen poistaa Almasta, tarjolla on "Delete the record in Central Catalog" -valinta. 

image2020-11-19_10-30-0.png

Kohdan ruksaaminen ei poista tietuetta Melindasta, sillä Melindassa on päällä asetus, joka estää Melindan tietueen poistamisen, jos siinä on LOW-tagejä. Almassa esto näkyy virheilmoituksena:

image2020-11-19_10-30-47.png

Tällöin tietue ei poistu myöskään Almasta, vaan Almasta poistoa pitää yrittää uudelleen niin, että "Delete the record in Central Catalog" ei ole valittuna.

Jos tietue pitää ehdottomasti poistaa Melindasta (tupla, jokin muu virheellinen tietue jne.) sen saa kätevimmin poistettua toistaiseksi Alephissa tai jos Alephia ei ole käytössä, Melindan Poistot-käyttöliittymällä, jonka käyttöohjeet löytyvät Melinda-wikistä: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tietokantatunnusten+massapoisto+Melindasta.

Poistot-käyttöliittymällä poisto on kuitenkin parasta tehdä saman päivän aikana kuin poisto Almasta - eli ennenkuin seuraavan aamun low publishing -ajo tekee tietokantatunnuksen poiston, koska Poistot-käyttöliittymä on (toistaiseksi) sillä lailla hieman hassu toimintalogiikaltaan, että jos tietueessa ei ole poistettavaa tietokantatunnusta, se ei osaa poistaa myöskään tietuetta.)

Almassa ei voi poistaa Melindan $9 osakentän sisältävää kenttää

Melindan tietue poistettu (esimerkiksi mergetty) - miten näkyy Almassa?

Almassa saattaa näkyä parin sekunnin ajan vain: image2020-2-15_12-41-19.png


  • No labels