Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info) 2020-15-05: poistettiin osakohteilta 338 kenttävaatimus

Mikä on Brief level

Alma laskee tietueille tason, joka varoittaa eri kohdissa prosessia liian matalatasoisista tietueista ja jonka perusteella mm. myöhemmin etsiä tietueita korjausluettelointia varten.

Onko jonkinlainen yhteinen, jaettu taso mahdollinen Suomen Alma-kirjastojen välillä?

Brief record tasoa voidaan käyttää

 • tietueita importoitassa automaattisissa merge/overlay päätöksissä
 • hankinnassa POL alerteissa
 • korjattavien tietueiden löytämisessä kannassa

Brief level sääntö

Brief levelin määrittely kuvailusääntöjen ja formaatin pohjalta

Esimerkki mahdollisesta Brief record rulesta. Varoitustasona voisi olla esimerkiksi 06

TasoLaskenta; onko tietueessa
01245$a osakenttä puuttuu - päänimekeydinelementti
02336/337/338$a - sisältötyyppi, mediatyyppi ja tallennetyyppiydinelementti (pl osakohteet, nimiö/07 = a, b, tai d)
03nimiö/17 ei ole: # I i 1 4 7 K k M m - vähimmäistasoa niukempi tietue(ks OCLC:n taulukko, "Upgrading records")
04008: Julkaisuaika, -maa tai kieli on tyhjä
05260$abc tai 264$abc puuttuuydinelementti
06300 puuttuu - laajuusydinelementti*
076XX puuttuu - asiasanaydinelementti (teos)
08020 & 022 puuttuu - ISBN/ISSNydinelementti* x)
09490 puuttuu - sarjatietoydinelementti* x)
10oletustaso

x) 08-ISBN/ISSN ja 09-sarjatieto voivat puuttua aineistosta; lisäksi 08 ja 09 sääntöjä ei voi laittaa "paremmuusjärjestykseen"

Brief level rule ehdotelma

rule "Brief 01"
# Version 2020-05-18
priority 1
when
  not exists "245.a.*"
then
  set brief_level."01"
end

rule "Brief 02"
priority 2
when
  (not exists "336.a.*") OR (not exists "337.a.*") OR ((not exists "338.a.*") AND ((existsControl "LDR.{7,1}.d") OR (existsControl "LDR.{7,1}.i") OR (existsControl "LDR.{7,1}.m") OR (existsControl "LDR.{7,1}.s")))
then
  set brief_level."02"
end

rule "Brief 03"
priority 3
when
  not existsControl "LDR.{17,1}. " AND not existsControl "LDR.{17,1}.I" AND not existsControl "LDR.{17,1}.i" AND not existsControl "LDR.{17,1}.1" AND not existsControl "LDR.{17,1}.4" AND not existsControl "LDR.{17,1}.7" AND not existsControl "LDR.{17,1}.K" AND not existsControl "LDR.{17,1}.k" AND not existsControl "LDR.{17,1}.M" AND not existsControl "LDR.{17,1}.m"
then
  set brief_level."03"
end

rule "Brief 04"
priority 4
when
  existsControl "008.{07,4}.  " OR existsControl "008.{15,3}.  " OR existsControl "008.{35,3}.  "
then
  set brief_level."04"
end

rule "Brief 05"
priority 5
when
	(not exists "260.a.*" OR not exists "260.b.*" OR not exists "260.c.*") AND (not exists "264.a.*" OR not exists "264.b.*" OR not exists "264.c.*")
then
	set brief_level."05"
end

rule "Brief 06"
priority 6
when
	not exists "300"
then
	set brief_level."06"
end

rule "Brief 07"
priority 7
when
	not exists "6**"
then
	set brief_level."07"
end

rule "08"
priority 8
when
	not exists "020" AND not exists "022"
then
	set brief_level."08"
end

rule "Brief 09"
priority 9
when
	not exists "490"
then
	set brief_level."09"
end

rule "Brief 10"
priority 10
when
	TRUE
then
	set brief_level."10"
end

Ojeet Brief level asetusten tekemiseksi/muuttamiseksi Almassa

Brief level rule

Resources -> Open Metadata Editor -> Rules -välilehti -> Brief Level rules -> Shared
Kopioi vanha sääntö pohjaksi

TAI: Resources -> Open Metadata Editor -> File -> New -> Brief Level rules
Kopioi sääntö editoriin ja tallenna se.

Brief level säännön asettaminen

Asetukset -> Resources -> [Cataloging] -> Metadata Configuration -> [Profile] -> Marc21 bibliographic -> Other settings -välilehti
Valitse listalta sopiva Brief Level Rule

Brief level tason asettaminen

Asetukset -> Resources -> [General] -> Other Settings

Etsi listalta "brief_level" ja anna sopiva arvo


Brief level korjausajo

(info) If you want to run the Identifying Brief Level job on a set of local records that are not linked to the Network Zone or the Community Zone, create a set of records using advanced search and the condition is_linked = false no.

Luo setti:

Jos Brief level tasoa tai sääntöä muutetaan, Almassa täytyy ajaa "Identyfying Brief Level" jobi.


Ajossa mahdollisesti tulevia virheitä/ongelmia

Havaitut ongelmat

Portfoliot, jotka olivat aikaisemmin SFX:ssä paikallisia. Paikalliset portfoliot, jotka eivät löytäneet vastinetta CZ:lta, tulevat Almassa IZ:lle - ja niiltä puuttuu tietuetason MMS ID. Nämä tietueet löytää esimerkiksi tällä haulla:

Alman luomat yhteensidottujen tietueet. Alma luo migraatiossa yhteensidottuja varten keinoemon (245 Host bibliographic record for ...). Tämä keinoemo on uusi tietue, eikä sitä ole olemassa Voyagerissa - ja myös näiltä Alman luomilta tietueilta puuttuu kenttä 001 (=MMS ID)

Hankinnassa aikaisemmin luodut tietueet. Brief level jobin ajaminen ei näytä poistavan hankinnassa aikaisemmin luotujen tilausten brief level alerttia. Ajon jälkeen tehnyt uudet hankinnat eivät enää alertoi (jos tietue tarpeeksi hyvä). Korjaus?

Tietueiden korjaus normalisointisäännöllä

(Ei pure hankinnassa kiinni oleviin tietueisiin ?)

MMS ID:n lisääminen normalisointisäännöllä:

rule "Move field 001 to 009"
when
	(not existsControl "009")
then
	changeControlField "001" to "009"
end

Tämän jälkeen brief level jobin ajo pitäisi purra myös näihin tietueisiin. • No labels

1 Comment

 1. Helkassa ajettu 4.5.

  All Titles (1 - 50 of 1,843,998 )
  Ei CZ tietueille: Is Linked Equals no

  You are about to run a job which will affect 1843998 members of the set. This cannot be reversed. Do you want to continue?

  Completed with Errors
  Identifying Brief Level - Brief level jobiksi - ei CZ tietueita - 04/05/2020 14:10:14 EEST
  Process ID 1330784920006253
  Started on 04/05/2020 14:10:48 EEST
  Finished on 04/05/2020 15:30:08 EEST
  Total run time 1 Hours 19 Minutes 20 Seconds
  Status Completed with Errors
  Status date 04/05/2020 15:30:08 EEST
  Records processed 1843998
  Records with exceptions 289

  Virheelliset näyttäisivät olevan peräisi SFX:stä - esimerkiksi 9933338017106253 / 245 _0 |a Peda-forum: Yliopistopedagoginen aikakausjulkaisu

  • 245 ind1 virheellinen...