HUOM. Tätä sivua ei enää ole aktiivisesti päivitetty v. 2020 jälkeen.

Kotimaisten tiedekustantajien rinnakkaistallennuskäytännöt

Tämä wiki-sivu kokoaa kotimaisten tiedekustantajien linjaukset lehtien rinnakkaistallennuksesta, mutta ei sisällä niitä lehtiä joiden tiedot löytyvät SHERPA/RoMEOsta. Tämä tarkoittaa käytäntöä, jossa tekijä tallentaa julkaisustaan jonkin version avoimesti saataville digitaaliseen julkaisuarkistoon. Tiedot kustantajien linjauksista välitetään SHERPA/RoMEO -palvelulle, joka on kustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä kokoava kansainvälinen verkkopalvelu.Julkaisutietoja käsittelevien on helppo tarkistaa sieltä rinnakkaisjulkaisuoikeudet ja toimia kustantajien linjauksia kunnioittaen. Ajantasainen tieto rinnakkaistallennuslinjauksista palvelee tutkimustiedon avointa saatavuutta edistäen tieteen tulosten soveltamista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kustantajat voivat ilmoittaa rinnakkaistallennuskäytäntönsä suoraan SHERPA/RoMEO -palveluun.

Kotimaisia Open Access-lehtiä löytyy DOAJ-palvelusta, joka ei kuitenkaan sisällä tietoja rinnakkaistallennuksesta.

Mikäli tältä sivulta ei löydy tarvittavia tietoja, voit katsoa myös Jyväskylän ja Turun yliopistokirjastojen ylläpitämä kotimaisia ja ulkomaisia rt-ehtoja koskeva taulukko:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XvvkoOefojcnn_87XsWTnPesEt2MBxn83axgNj9bFG0/edit#gid=674362621  
Helsingin yliopiston kirjasto lisää tietoja samaan listaan myöhemmin.


Lehden tai sarjan nimiISSNSallittu versioEmbargoKustantajaHuomautus
Ajatus0355-1725Post-print0Suomen filosofinen yhdistysTämä on voimassa 1. 1. 2019 lähtien, Sherpassa vanha tieto, jonka päivitetään - voi kestää jonkin aikaa
Acatiimi
Kustantajan pdf
Artikkelin voi rinnakkaistallentaa pdf-muodossa  yliopiston repositorioon.
Forum Iuris

painettu:1456-842X online:2342-8996


Ei rinnakkaistallennusoikeutta toistaiseksi, mahdollisesti vuoden 2020 alussa
Oikeustieteellinen tiedekunta (HY)


Kasvatus0022-927Xv. 2018 eteenpäin final draft, ennen vuotta 2018 julkaistuissa pre-print (vertaisarvioimaton).12 kk embargo (pre print ja final draft)Koulutuksen tutkimuslaitosVuoteen 2017 saakka noudatetaan rinnakkaistallennuspolitiikkaa, jonka mukaan voi rinnakkaistallentaa version, jota ei ole muokattu toimituksesta saadun palautteen (ml. oikoluku) tai muun vertaisarvioinnin perusteella.

Vuoden 2018 alusta alkaen on sallittu final draft -version rinnakkaistallennus.

Nuorisotutkimus0780-0886Kustantajan pdf24/36 kkNuoristotutkimusseura ry"Suosimme kustantajan versiota, eli mahdollisimman loppuun asti toimitettua versiota. Kirjoittajat voivat pyytää kustantajan versiota toimitussihteeriltä. Embargoaika on maksimaalinen, oliko pisin viive kaksi vai kolme vuotta?"
Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja  1799-9227  Kustantajan pdf
 Nuorisotutkimusseura ryVappu Helmisaari "Kustantajan PDF-version rinnakkaistallentaminen on mahdollista. Laitan viestistäni kopion Tanja Konttiselle, joka voi valmistaa PDF:n ja lähettää teille".


Oikeustiede0355-8215

Suomalainen Lakimiesyhdistys"Emme anna lupaa rinnakkaistallennukseen missään muodossa" (24. 7. 2018)
Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens1237-2684Kustantajan PDF, Käsikirjoitus12 kkSuomen Ateenan-instituutin säätiöRinnakkaistallennus sallittu viiveellä
Research on Finnish Society1796-8739Kustantajan PDF
Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys Rinnakkaistallennus voi tapahtua välittömästi.

Sukupuolentutkimus – Genusforskning [Naistutkimus – Kvinnoforskning]

2342-0634 Kustantajan PDF 12 kkSukupuolentutkimuksen seura (SUNS)

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehdessä julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentaminen (=tekijä tallentaa julkaisustaan version avoimesti saataville digitaaliseen julkaisuarkistoon) on sallittu 12kk viiveellä. Rinnakkaistallennuksessa käytetään kustantajan PDF-versiota, jonka tekijä voi pyytää lehden toimituksesta. Artikkelin voi kuitenkin julkaista jo aiemmin osana opinnäytetyötä, myös sen avoimesti verkossa saatavilla olevassa versiossa.

Tiedepolitiikka
Post-printvälitön?Tiedeliitto RyPyysin rinnakkaistallennusoikeutta sähköpostitse, lehden sivulla ei lue mitään. Sain oikeuden, mutta koska artikkeli oli kaksi vuotta vanha, en tiedä onko embargoa. Lehdet ilmestyvät Elektrassa muutaman vuoden embargon jälkeen (Markku Roinila)
Tieteessä tapahtuu1239-6540Kustantajan PDFvälitönTSV

"Kirjoittajalla on oikeus tallentaa artikkeli oman organisaationsa, esim. yliopiston, julkaisuarkistoon. Hän voi käyttää kustantajan pdf-versiota. "
https://www.tieteessatapahtuu.fi/ohjeet

Yliopisto


Helsingin yliopistoArja Tuusvuoren viesti 23. 1. 2019:

Yliopisto-lehti ei ole tieteellinen lehti vaan populaari tiedelehti. Emme siis tuota tieteellisiä julkaisuja vaan tieteestä kertovaa aikakauslehtijournalismia.  Useimmat artikkelimme ovat joko omien toimittajien tai freelancerien tekemiä haastatteluja, joissa tutkijat/opettajat/opiskelijat/aiheen asiantuntijat avaavat kantojaan mahdollisimman yleistajuisesti. Tutkijoiden kirjoittamia tekstejä on selvä vähemmistö: osa kolumneista ja esseeteksteistä. 

Suurin osa artikkeleistamme ilmestyy lehden verkkosivulla + nykyisellään myös HY:n pääsivulla.  Kaikki viimeaikaiset juttumme omalla sivullamme:

https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto-lehti

Tasaisin väliajoin joku haastatelluista tutkijoista tai vaikkapa esseen kirjoittajista (joista osa on tutkijoita) kysyy, saako laittaa PDF:n jutusta/linkin juttuun omalle verkkosivulleen. Auliisti annamme luvan, kunhan lehti on ensin ilmestynyt. Ennen painoaikataulussa luvattua ilmestymispäivää saatamme itse satunnaisesti laittaa jonkun jutun vienossa etukenossa verkkoon, jos siihen on jokin ajankohtainen syy: kirjan julkistaminen tai muistopäivä tms.

Jos joku erityisesti keksii toivoa jotakin printissä olleista jutuista verkkosivullemme, melko varmasti sen sinne nakkaamme, kunhan joku meistä (tai opiskelija-apulaisemme) ehtii näpytellä sen Drupal-alustalla. Olemme siis avoimia lehdeksi, jolla on koko joukko maksavia tilaajia

Lupasin palata asiaa jos/kun joku HY:n tutkija haluaa rinnakkaistallentaa tekstinsä (MRo)

Kotimaisten kirjankustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä (erit. kokoomateosartikkelit)Gaudeamus Vaihtelee teoksesta ja sen ilmestymisajankohdasta riippuen, kysymyksiin vastaa Leena Kaakinen (Leena.Kaakinen@Gaudeamus.fi)
Siirtolaisuusinstituutti"Instituutin julkaisut perustuvat avoimeen saatavuuteen (open access), jolloin teokset ovat luettavissa digitaalisessa muodossa ilman erillistä korvausta. Toimittamalla teoksen/artikkelin meille julkaistavaksi painettuna, annat instituutille samalla oikeuden julkaista sen myös sähköisessä muodossa open access -periaatteella" https://siirtolaisuusinstituutti.fi/julkaisut/julkaise-meilla/
Suomalaisen kirjallisuuden seura

Kustannuspäällikkö Tero Norkola: 12 kk embargo. Jos on erityisiä syitä, voin toki keskustella asiasta. Me käytämme avoimessa julkaisemisessa oa.finlit.fi-sivustolla tätä lisenssiä, jota suosittelemme vahvasti myös rinnakkaistallentamiseen: This book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution + Noncommercial + NoDerivatives 4.0 license.


Suomen lakimiesyhdistys

Eripainokset artikkelikokoelmista ovat vain kirjoittajan käyttöön tarkoitettuja. Ei rinnakkaistallennusoikeutta.

Tiedot kustannustoimittajalta (Pipsa Kostamo).
Tampere University Press

"Tampere University Press sallii tekijöiden rinnakkaistallentaa kokoomateoksissa julkaistut artikkelinsa, myös kustantajan pdf-versiota on mahdollista käyttää, mikäli tekijältä löytyy ko. versio" Kati Mäki (kati.maki@uta.fi)


Vastapaino

Ei rinnakkaistallennusoikeutta. Kimmo Jylhämön vastaus 10. 12. 2018: Vastapaino on kaupallinen kustantaja ja rinnakkaistallennearkisto on meille problemaattinen, ellei tätä korvata meille jotenkin rahallisesti.  Vastapainon ehdotus: Kirjan saatavuus kirjaston kautta (FinELib):  Monet Vastapaino kirjat ovat saatavilla sähköisenä FinELib-kautta kirjastoille. Esimerkkinä Turun yliopiston kirjasto ja kirja Opettajana yliopistolla : korkeakoulupedagogiikan perusteet (toim. Mari Murtonen, isbn 978-951-768-593-1)  https://utu.finna.fi/Record/volter.1882313

Jos kirjastolla olisi sähköinen versio, niin se systeemi olisi suomenkielistä tiedettä julkaisevalle kustantajalle aika yksinkertainen, se olisi yliopistojen kirjastoille myös aika edullinen järjestelmä verrattuna open access -maksuihin. Se on lukijalle ilmainen, se tässä mielessä open access. Siinä olisi kustantajan viimeinen versio sellaisenaan.  Ehdotamme, että tutkimustietokantaan voisi laittaa kirjan nimen ja artikkelien nimet ja ohjauksen kirjaston  FinELib-kautta löytyvään kirjastotietokantaan tai esimerkiksi yliopiston kirjastosta löytyvään sähkökirjaan? 

https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/28151971?auxfun=&lang=fi_FI
Yhteystiedot:

Helsingin yliopiston kirjasto, openaccess-info(at)helsinki.fi


1 Comment

  1. Unknown User (katoksan@helsinki.fi)

    Listaan voisi lisätä Nuorisotutkimus-lehden. Lehden vastaus rinnakkaistallentamispolitiikasta: "Suosimme kustantajan versiota, eli mahdollisimman loppuun asti toimitettua versiota. Kirjoittajat voivat pyytää kustantajan versiota toimitussihteeriltä. Embargoaika on maksimaalinen, oliko pisin viive kaksi vai kolme vuotta?"