Child pages
  • Kotimaiset kustantajat ja rinnakkaistallennus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kotimaisten tiedekustantajien rinnakkaistallennuskäytännöt

Tämä wiki-sivu kokoaa kotimaisten tiedekustantajien linjaukset rinnakkaistallennukseen. Tämä tarkoittaa käytäntöä, jossa tekijä tallentaa julkaisustaan jonkin version avoimesti saataville digitaaliseen julkaisuarkistoon. Tiedot kustantajien linjauksista välitetään SHERPA/RoMEO -palvelulle, joka on kustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä kokoava kansainvälinen verkkopalvelu.Julkaisutietoja käsittelevien on helppo tarkistaa sieltä rinnakkaisjulkaisuoikeudet ja toimia kustantajien linjauksia kunnioittaen. Ajantasainen tieto rinnakkaistallennuslinjauksista palvelee tutkimustiedon avointa saatavuutta edistäen tieteen tulosten soveltamista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kustantajat voivat ilmoittaa rinnakkaistallennuskäytäntönsä suoraan SHERPA/RoMEO -palveluun tai suomenkielisellä e-lomakkeella.

Kotimaisia Open Access-lehtiä löytyy DOAJ-palvelusta, joka ei kuitenkaan sisällä tietoja rinnakkaistallennuksesta.

 

Lehden tai sarjan nimiISSN

SHERPA/RoMEO

Sallittu versioEmbargoKustantajaHuomautus
Acatiimi

Kustantajan pdf
Artikkelin voi rinnakkaistallentaa pdf-muodossa  yliopiston repositorioon.
Acta Philosophica Fennica 0355-1792whitePostprint12 kkSuomen filosofinen yhdistys
AFinLAn vuosikirja0781-030XgreenViimeinen käsikirjoitus Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLAArtikkelinsa voi rinnakkaistallentaa oman yliopistonsa open access -systeemissä. Tällöin artikkelista tallennetaan viimeistä edellinen versio, ts. ei sitä, joka ilmestyy painetussa vuosikirjassa.
Ajatus0355-1725whitePostprint12 kkSuomen filosofinen yhdistys
Alue ja ympäristö2242-3451

blue

Kustantajan PDF12 kkAlue- ja ympäristötutkimuksen seuraTaitetun version uudelleenjulkaiseminen sallittu osana väitöskirjaa ilman embargoa
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Geologica - Geographica1239-632Xwhite  Suomalainen TiedeakatemiaRinnakkaistallennusta ei sallita
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora1239-6982white  Suomalainen TiedeakatemiaRinnakkaistallennusta ei sallita
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica1798-2383white  Suomalainen Tiedeakatemia

Rinnakkaistallennusta ei sallita

Annales Botanici Fennici

0003-3847 1797-2442

whiteKustantajan PDF12 kkFinnish Zoological and Botanical Publishing BoardRinnakkaistallennus sallittu viiveellä
Annales Zoologici Fennici0003-455X 1797-2450whiteKustantajan PDF12 kkFinnish Zoological and Botanical Publishing BoardRinnakkaistallennus sallittu viiveellä
Boreal Environment Research

1239-6095 1797-2469

blue

Kustantajan PDF Boreal Environment Research Publishing Board 
Dissertationes Forestales1795-7389

blue

Kustantajan PDF Suomen Metsätieteellinen Seura. Kustantajina myös Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja Metsäntutkimuslaitos. 
Finnish Economic Papers0784-5197blueViimeinen käsikirjoitus Taloustieteellinen YhdistysRinnakkaistallennus julkaisuarkistoihin sallittu
Folklore Fellows’ Communications 0014-5815white  Suomalainen TiedeakatemiaRinnakkaistallennusta ei sallita
Futura2242-3451white

 

 Tulevaisuuden tutkimuksen seura
Rinnakkaistallennusta ei sallita
Historiallinen Aikakauskirja0018-2362green

Kustantajan PDF, Käsikirjoitus

12 kkSuomen Historiallinen Seura ja Historian Ystäväin LiittoRinnakkaistallennus sallittu viiveellä
Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja1796-5802blueKustantajan PDF Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus 
Informaatiotutkimus1797-9129blueKustantajan PDF 

Informaatiotutkimuksen yhdistys

 
Journal of Military Studies2242-3524white  Suomen Sotatieteellinen Seura

Rinnakkaistallennusta ei sallita

Kasvatus & Aika1797-2299

blue

Kustantajan PDF Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 
Kasvatus-lehti0022-927Xwhite  Suomen kasvatustieteellinen seura ja Koulutuksen tutkimuslaitosRinnakkaistallennusta ei sallita. Väitöskirjoihin tulevia artikkeleita saa julkaista väitöskirjan yhteydessä myös sen avoimessa verkossa olevassa versiossa
Kasvatusalan tutkimuksia1458-1094white  Suomen kasvatustieteellinen seuraRinnakkaistallennusta ei sallita
Koulu ja menneisyys0780-7694blueKustantajan PDF Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura 
Lakimies0023-7353white  Suomalainen LakimiesyhdistysRinnakkaistallennusta ei sallita
Media & viestintä1798-3827blueKustantajan PDF12 kkMedia- ja viestintätieteellinen seuraTekijällä ei ole oikeutta teoksen rinnakkaisjulkaisuun monografioissa tieteellisissä sarjoissa yms., jollei kustantaja anna rinnakkaisjulkaisulle erillistä kirjallista lupaa.
Metsätieteen aikakauskirja1455-2515blueKustantajan PDF Metsäntutkimuslaitos, Suomen Metsätieteellinen Seura 
NGP Yearbook1238-2086blueKustantajan PDF12 kkPohjois-Suomen Maantieteellinen SeuraEi ilman kustantajan erillislupaa monografioita tai nippuväitöskirjojen synopsisosaa.
niin & näin1237-1645blueKustantajan PDF Eurooppalaisen filosofian seuraMonografioita voidaan tallentaa vain kustantajan erillisellä luvalla
Näyttämö ja tutkimus1795-8539blueKustantajan PDF Teatterintutkimuksen seuraTekijänoikeus säilyy kirjoittajalla
Oikeustiede0355-8215white  Suomalainen LakimiesyhdistysRinnakkaistallennusta ei sallita
Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens1237-2684blueKustantajan PDF, Käsikirjoitus12 kkSuomen Ateenan-instituutin säätiöRinnakkaistallennus sallittu viiveellä
Politiikka0032-3365white  Valtiotieteellinen yhdistysRinnakkaistallennusta ei sallita
Psykologia0355-1067white  Suomen Psykologinen SeuraRinnakkaistallennusta ei sallita
Puhe ja kieli  1458-3410blueKustantajan PDF Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys 
Research on Finnish Society1796-8739blueKustantajan PDF Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys 
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health0355-3140 1795-990XyellowKäsikirjoitus, Kustantajan PDF24 kkNordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH)Käsikirjoitusversion tallennus sallittu välittömästi (pre-print). Kustantajan PDF sallittu viiveellä.
Science & Technology Studies2243-4690whiteKustantajan PDF4 kkSuomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura, EASSTRinnakkaistallennus sallittu viiveellä
Silva Fennica0037-5330blueKustantajan PDF Suomen Metsätieteellinen Seura 
Sosiologia0038-1640white  The Westermarck SocietyArtikkeleita voidaan rinnakkaistallentaa osana väitöskirjaa

Sukupuolentutkimus – Genusforskning [Naistutkimus – Kvinnoforskning]

2342-0634white  Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS)Rinnakkaistallennusta ei sallita, mutta artikkelin voi julkaista osana väitöskirjaa ilman embargoa.
Suo - Mires and peat0039-5471blueKustantajan PDF Suoseura 
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja0356-7206white  Suomalainen LakimiesyhdistysRinnakkaistallennusta ei sallita
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, B-sarja0356-7214white  Suomalainen LakimiesyhdistysRinnakkaistallennusta ei sallita
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, C-sarja0356-7222white  Suomalainen LakimiesyhdistysRinnakkaistallennusta ei sallita
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, D-sarja0562-6102white  Suomalainen LakimiesyhdistysRinnakkaistallennusta ei sallita
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja1458-0446white  Suomalainen LakimiesyhdistysRinnakkaistallennusta ei sallita
Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja1799-2575white  Suomalainen TiedeakatemiaRinnakkaistallennusta ei sallita
TAHITI - Taidehistoria tieteenä2242-0665blueKustantajan PDF Taidehistorian seura 
Virittäjä0042-6806blueKustantajan PDF12 kkKotikielen SeuraArtikkeleita voidaan rinnakkaistallentaa osana väitöskirjaa tai lisensiaatintyötä

Kotimaisten kirjankustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä (erit. kokoomateosartikkelit)


Gaudeamus Vaihtelee teoksesta ja sen ilmestymisajankohdasta riippuen, kysymyksiin vastaa Leena Kaakinen (Leena.Kaakinen@Gaudeamus.fi)
Tampere University Press

"Tampere University Press sallii tekijöiden rinnakkaistallentaa kokoomateoksissa julkaistut artikkelinsa, myös kustantajan pdf-versiota on mahdollista käyttää, mikäli tekijältä löytyy ko. versio" Kati Mäki (kati.maki@uta.fi)Yhteystiedot:

Helsingin yliopiston kirjasto, openaccess-info(at)helsinki.fi

1 Comment

  1. Listaan voisi lisätä Nuorisotutkimus-lehden. Lehden vastaus rinnakkaistallentamispolitiikasta: "Suosimme kustantajan versiota, eli mahdollisimman loppuun asti toimitettua versiota. Kirjoittajat voivat pyytää kustantajan versiota toimitussihteeriltä. Embargoaika on maksimaalinen, oliko pisin viive kaksi vai kolme vuotta?"