Child pages
  • Kotimaiset kustantajat ja rinnakkaistallennus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kotimaisten tiedekustantajien rinnakkaistallennuskäytännöt

Tämä wiki-sivu kokoaa kotimaisten tiedekustantajien linjaukset lehtien rinnakkaistallennuksesta, mutta ei sisällä niitä lehtiä joiden tiedot löytyvät SHERPA/RoMEOsta. Tämä tarkoittaa käytäntöä, jossa tekijä tallentaa julkaisustaan jonkin version avoimesti saataville digitaaliseen julkaisuarkistoon. Tiedot kustantajien linjauksista välitetään SHERPA/RoMEO -palvelulle, joka on kustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä kokoava kansainvälinen verkkopalvelu.Julkaisutietoja käsittelevien on helppo tarkistaa sieltä rinnakkaisjulkaisuoikeudet ja toimia kustantajien linjauksia kunnioittaen. Ajantasainen tieto rinnakkaistallennuslinjauksista palvelee tutkimustiedon avointa saatavuutta edistäen tieteen tulosten soveltamista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kustantajat voivat ilmoittaa rinnakkaistallennuskäytäntönsä suoraan SHERPA/RoMEO -palveluun tai suomenkielisellä e-lomakkeella.

Kotimaisia Open Access-lehtiä löytyy DOAJ-palvelusta, joka ei kuitenkaan sisällä tietoja rinnakkaistallennuksesta.

 

Lehden tai sarjan nimiISSNSallittu versioEmbargoKustantajaHuomautus
Acatiimi
Kustantajan pdf
Artikkelin voi rinnakkaistallentaa pdf-muodossa  yliopiston repositorioon.
Nuorisotutkimus1799-9227Kustantajan pdf24/36 kkNuoristotutkimusseura ry"Suosimme kustantajan versiota, eli mahdollisimman loppuun asti toimitettua versiota. Kirjoittajat voivat pyytää kustantajan versiota toimitussihteeriltä. Embargoaika on maksimaalinen, oliko pisin viive kaksi vai kolme vuotta?"
Oikeustiede0355-8215  Suomalainen Lakimiesyhdistys"Emme anna lupaa rinnakkaistallennukseen missään muodossa" (24. 7. 2018)
Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens1237-2684Kustantajan PDF, Käsikirjoitus12 kkSuomen Ateenan-instituutin säätiöRinnakkaistallennus sallittu viiveellä
Research on Finnish Society1796-8739Kustantajan PDF Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys Rinnakkaistallennus voi tapahtua välittömästi.

Sukupuolentutkimus – Genusforskning [Naistutkimus – Kvinnoforskning]

2342-0634 Kustantajan PDF 12 kkSukupuolentutkimuksen seura (SUNS)

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehdessä julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentaminen (=tekijä tallentaa julkaisustaan version avoimesti saataville digitaaliseen julkaisuarkistoon) on sallittu 12kk viiveellä. Rinnakkaistallennuksessa käytetään kustantajan PDF-versiota, jonka tekijä voi pyytää lehden toimituksesta. Artikkelin voi kuitenkin julkaista jo aiemmin osana opinnäytetyötä, myös sen avoimesti verkossa saatavilla olevassa versiossa.

Kotimaisten kirjankustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä (erit. kokoomateosartikkelit)


Gaudeamus Vaihtelee teoksesta ja sen ilmestymisajankohdasta riippuen, kysymyksiin vastaa Leena Kaakinen (Leena.Kaakinen@Gaudeamus.fi)
Tampere University Press

"Tampere University Press sallii tekijöiden rinnakkaistallentaa kokoomateoksissa julkaistut artikkelinsa, myös kustantajan pdf-versiota on mahdollista käyttää, mikäli tekijältä löytyy ko. versio" Kati Mäki (kati.maki@uta.fi)Yhteystiedot:

Helsingin yliopiston kirjasto, openaccess-info(at)helsinki.fi

1 Comment

  1. Listaan voisi lisätä Nuorisotutkimus-lehden. Lehden vastaus rinnakkaistallentamispolitiikasta: "Suosimme kustantajan versiota, eli mahdollisimman loppuun asti toimitettua versiota. Kirjoittajat voivat pyytää kustantajan versiota toimitussihteeriltä. Embargoaika on maksimaalinen, oliko pisin viive kaksi vai kolme vuotta?"