Open space on menetelmä jolla pyritään luomaan osallistavia ja aktivoivia kokoontumisia. Sitä on menestyksellisesti sovellettu hyvinkin erilaisissa konteksteissa ja hivenen eri tavoin mutta kenties tärkein perusperiaate on se, että kokoontumisen agenda muodostetaan vasta session aluksi ja kaikilla osallistujilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua sen muotoilemiseen. Tällä pyritään nimenomaan varmistamaan se, että kokoontumisen aiheet vastaavat mahdollisimman hyvin osallistujien mielenkiintoa.

Konfabulaarissa on tarkoitus pitää open space- sessio esimerkiksi niin, että ensin muotoillaan käsiteltävät aiheet yhteisesti ja sitten voidaan jakaantua pienempiin ryhmiin niitä käsittelemään. Käsiteltäviä aiheita voi halutessaan ehdottaa jo etukäteen Ohjelma-sivulle!

Kahden jalan laki

Open space menetelmää voidaan kuvailla ohjaavilla periaatteilla mutta kenties tärkeimpänä on "Kahden jalan laki":

Jos huomaat missään vaiheessa olevasi tilanteessa jossa et joko opi mitään tai että et jaa tietoa muille osallistujille, käytä jalkojasi ja mene jonnekin muualle.

Tällä varmistetaan nimenomaan se, että kokoontuminen hyödyttää aidosti osallistujia. Kun kaikki tapaamiset ovat ohi, se on ohi ja mitä tahansa syntyi lopputuloksena oli juuri sitä mitä pitikin!

Lisätietoja Open Space- menetelmästä:

  • No labels