Uuden webin ilmiöt yliopistoissa, Helsinki 9. - 10.11.2006

Konfabulaari 2006 on Helsingin yliopistossa järjestettävä osallistava ja keskusteleva (epä)konferenssi, joka käsittelee sosiaalisen webin tekniikoita ja ilmiöitä sekä yliopistojen roolia uuden webin kehityksessä. Konferenssi koostuu perinteisten esitelmien sijaan pääosin fabuista, jotain tiettyä aihetta tai kysymystä käsittelevistä kokoontumista. Fabujen aihe ja muoto ovat fabun vetäjän päätettävissä ja kuka tahansa voi ilmoittuatua fabun vetäjäksi. Konfabulaari on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille yliopistolaisille: opettajille, tutkijoille, opiskelijoille; tietotekniikkaosastojen, kirjastojen ja hallinnon henkilökunnalle; tieteellisille julkaisijoille ja korkeakoulujen sidosryhmille. Tavoitteena on luoda näkökulmien laaja kirjo tuomalla yhteen akateemisen maailman toimijoita monilta eri toiminnan- ja tieteenaloilta.

Konfabulaarin järjestää Opetusteknologiakeskus ja Valtiotieteellisen tiedekunnan verkko-opetuksen kehittämistiimi

Wikin uutissyöte (RSS 2.0)

Uutisia

Error rendering macro 'rss'

com.atlassian.sal.api.net.ResponseException: java.net.UnknownHostException: confluence.it.helsinki.fi: Name or service not known

Lisää uutisia >>