Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cog103 Kognitiotieteen historia & klassikot I (luentokurssi)
Syksy 2011

Kurssilla tutustutaan kognitiotieteen "esihistoriaan" antiikista 1950-luvulle. Opintojakso käsittelee kognitiotieteen tärkeimpiä aatehistoriallisia taustoja kokeellisen psykologian, neurotieteen ja filosofian historiassa, sekä kognitiotieteen syntyyn 1900-luvulla johtaneita kehityskulkuja.

Kurssille ilmoittaudutaan Weboodissa.

Suoritustapa

Luennot 22 h + tentti + kirjallisia töitä.

Opettaja

FM Henri Kauhanen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Aikataulu

I-II periodi 16.9-16.12.2011 perjantaisin klo 14-16 (akateeminen vartti), paitsi 7.10. ja 28.10. ei luentoja

Opetuspaikka:

  • S1B K69 (= sali 3), paitsi:
  • 30.9., 18.11. ja 2.12. S3A sh169
  • tentti 16.12. S1B K70 (= sali 2)

Tentti 16.12. klo 14.15-17 S1B K69.

pvm

sali

 

aihe (luentokalvot linkeistä)

16.9.

S1B K69

Luento 1

Johdanto

23.9.

S1B K69

Luento 2

Esisokr. luonnonfil. & Platon

30.9.

S3A sh169

Luento 3

Aristoteles

7.10.

 

Ei luentoa

 

14.10.

S1B K69

Luento 4

Keskiaika ja renessanssi
Descartes

21.10.

S1B K69

Luento 5

tba PERUTTU

28.10.

 

Ei luentoa

(väliviikko)

4.11.

S1B K69

Luento 6

Empirismi, nativismi & Locke
Kartesiolainen lingvistiikka

11.11.

S1B K69

Luento 7

Hume & Kant

18.11.

S3A sh169

Luento 8

Kant jatkuu + Kokeellisen psykologian synty 1800-luvulla

25.11.

S1B K69

Luento 9

Introspektionismi, Ebbinghaus & Brentano

2.12.

S3A sh169

Luento 10

Behaviorismi

9.12.

S1B K69

Luento 11

Kognitivismi & kertaus

16.12.

S1B K70

Tentti

huom. klo 14.15-17

Kotitehtävät

Materiaalit

Osa materiaaleista on salasanan takana. Salasanan saat luennolla/sähköpostitse.

Tentissä edellytetään luennoilla käsiteltyjen asioiden hallintaa (luentokalvot tulevat yo. taulukkoon kurssin edetessä) sekä seuraavien tekstien tuntemusta:

  1. Sanasto
  2. Moniste: psykologian ja lokalisaation historiaa
  3. Platon oppimisesta
  4. Aristoteleen psykologia
  5. Descartes sielun liikutuksista
  6. Descartes ja käpylisäke
  7. Hume uskomusten luonteesta ja syistä
  8. Kant ja arvostelmat
  9. Eino Kaila modernista psykologiasta

Lisäksi kurssin suorittaakseen on tehtävä kaksi kirjallista kotitehtävää (ks. yllä).

On olemassa paljon hyvää kirjallisuutta, jota voi käyttää tukena yllä listattujen varsinaisten lukuvaatimusten ohella. Tätä on listattu alla kohdassa "Lisämateriaali". Hyvä filosofian historian yleisesitys on Pentti Määttäsen Filosofia. Johdatus peruskysymyksiin (Gaudeamus). Psykologian historiaa esittelee Thomas Hardy Leahey kirjassaan A History of Psychology (Prentice-Hall).

Lisämateriaali

Alla on joitakin linkkejä valinnaiseen lisämateriaaliin, josta voi olla hyötyä.

Yleistä

Monisteita

Alkuperäistekstejä

Psykologian historia

Filosofian historia

Taustamateriaalia (2. käden lähteitä)

Psykologian historia

Filosofian & luonnontieteen historia

  • Filosofisten perustermien kannalta kätevä referenssiteos on Audi, R.: The Cambridge Dictionary of Philosophy.

Linkkejä

  • No labels