Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HOPS-lomakkeet

(HOPS laaditaan taulukkolaskentalomakkeelle. HuK- ja FM-hopsit ovat samassa tiedostossa kahtena eri taulukkona.)

  • Uudet, 2012-2016 tutkintovaatimukset: .ods / .xls

Opintokokonaisuuslomakkeet 

  • doc HUOM! Lähetä osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi

Korvaavuudet

  • Kognitiotieteen opintojaksojen korvaavuushakemus: doc

Käytettävyyskoulu

  • Opiskelijarekisterin perustietolomake käytettävyyskoululaisille (Aalto yliopiston opiskelijat): .odt.doc.pdf
  • Hakemus muualla suoritettujen opintojen korvaamiseksi (HY:n opiskelijat, opintojen siirto HY:n opintorekisteriin):  doc
  • Cog500 Käytettävyyskoulun opintokokonaisuus: .odt / .doc / .pdf 
  • No labels