Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lyhenteinä  käytetään Kotimaisten kielten keskuksen Lyhenneluettelon lyhenteitä,  myös erikoisalojen vakiintuneita lyhenteitä voidaan käyttää.

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/435

  • No labels