Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Haku kuvailusäännöistä

Sisällysluettelo

7.6 Huomautukset sarjasta ja moniosaisesta monografiajulkaisusta

7.6.1 Huomautukset voivat koskea sarjaa (ks. alue 6) ja sarjan toimittajaa.

Esim.

Pääsarja: Department of State publication
. — Pääsarjan ISSN 0342-2259
. — Numerointi pääsarjassa 244
. — Sarjalla myös englanninkielinen nimeke
. — Sarjan toimittaja: Samuel Johnson
. — Ilmestynyt aikaisemmin sarjassa Liikenneministeriön julkaisuja
. — Julkaistu myös sarjassa Turun yliopiston julkaisuja. Sarja A 2, Biologica-Geographica-Geologica ; 72

Vanhat monografiajulkaisut

Kun sarjaa koskeva tieto on saatu sovitun tiedonlähteen ulkopuolelta, tiedonlähteestä tehdään huomautus.

Esim.

. ― Sarjatieto nimiösivun kääntöpuolelta

7.6.2 Kun julkaisu ilmestyy alasarjassa, jolla on itsenäinen nimeke, ja kun alueella 6 on alasarjamerkintö, pääsarjan nimekkeestä ja ISSN-tunnuksesta voidaan tehdä huomautus.

Kun julkaisu ilmestyy alasarjassa, jonka nimeke on riippuvainen pääsarjan nimekkeestä, ja kun alueella 6 on sen mukainen alasarjamerkintö, pääsarjan ISSN-tunnuksesta voidaan tehdä huomautus (ks. 6.5.2).

Esim.

. — Pääsarja: Department of State publication
. — Pääsarjan ISSN: 0342-2259

7.6.3 Sarjan avainnimekkeestä voidaan tehdä huomautus, kun nimeke poikkeaa sarjan tai alasarjan päänimekkeestä.

  • No labels