Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

30. Geofysiikan Päivät pidetään Ilmatieteen laitoksella Helsingissä ke-to 18.-19.5.2022.

For information on the Geophysics Days in English, please click here.

Geofysiikan päivät tulevat taas tavallista pidemmän tauon jälkeen. Päivien tehtävänä on välittää tietoa uusista tieteellisistä tutkimustuloksista eri geofysiikan alojen - kiinteän maan, vesikehän, ilmakehän ja lähiavaruuden - tutkijoille ja opiskelijoille. Tapahtuman yhteydessä jaetaan 14. Palmén-mitali ansioituneelle geofysiikan alan tutkijalle.

Kokouksen järjestävät Geofysiikan Seura r.y.:n puolesta Ilmatieteen laitos (IL), Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (MML/FGI), Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osasto (HY/GEO), Suomen ympäristökeskus (SYKE), ja Oulun yliopisto (OY).

Kokouksen järjestelytoimikunta: Laura Tuomi (IL), Irene Suomi (IL), Ari Laaksonen (IL), Timo Saari (MML/FGI), Toni Veikkolainen (HY/GEO), Päivi Mäntyniemi (HY/GEO), Sakari Väkevä (SYKE), Lauri Holappa (OY).

Tapahtumapaikka

 • Tapahtuma järjestetään Ilmatieteen laitoksella (Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki).
 • Luento-ohjelma pidetään Brainstorm-auditoriossa rakennuksen pohjakerroksessa.
 • Posterisessio ja sen yhteydessä järjestetty buffet ovat auditorion ulkopuolella.
 • Tapahtuma järjestetään kokonaan ilmoitetussa paikassa. Etäosallistuminen ei ole mahdollista muuten kuin Palmén-mitalistin luennolle.

Kokousohjelma ja -julkaisu

Ilmoittautuminen

 • Geofysiikan päivien ilmoittautuminen on päättynyt. Kiitos kaikille ilmoittautuneille!
 • Viimeinen mahdollinen ilmoittautumispäivä on 9.5.2022. Tämä on myös kokousartikkelien viimeinen jättöpäivä.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti vain tapahtuman järjestämiseen ja ne poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita.

Osallistumismaksut

 • Osallistujilta peritään seuraavat maksut: 75 € (tutkijat), 30 € (eläkeläiset ja työttömät), 10 € (perustutkinto-opiskelijat ja apurahalla työskentelevät jatko-opiskelijat).
 • Osallistumismaksu sisältää: kokousohjelma, kahvitaukojen ja posterisession tarjoilu.
 • Lounas on omakustanteinen ja sitä on myynnissä Ilmatieteen laitoksen ravintolassa. Lähellä on myös useita lounaspaikkoja.

Kokousartikkelien lähettäminen ja esitykset

 • Sekä suulliset esitykset että posteriesitykset ovat tervetulleita Geofysiikan päiville.
 • Esitys voi olla suomeksi tai englanniksi. Esityksen kielen tulisi kuitenkin olla sama kuin artikkelin kieli.
 • Suulliset esitykset on jaettu sessioihin kahden päivän aikana. Esityksen pituus on 15 min + 5 min keskustelua varten.
 • Postereita esitellään posterisessiossa tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Posterin suositeltu maksimikoko on A0 pystysuunnassa.
 • Esitelmäaiheisiin liittyvien kokousartikkelien lähettämisen takaraja on 9.5.2022. Ilmoitathan siitä, haluatko pitää puheen vai posterin.
 • Kokousartikkelit lähetetään sähköpostitse Toni Veikkolaiselle, ks. yhteystiedot alla.
 • Osallistujien toivotaan lähettävän artikkelit Word- tai LaTeX-formaatissa käyttäen mallitiedostoja. Word-tiedosto on saatavilla täällä ja LaTeX-tiedostopaketti täällä.
 • Artikkelit julkaistaan sähköisessä muodossa Geofysiikan päivien kokousjulkaisussa. Ne voivat olla tavanomaisia tai pidennettyjä abstrakteja, joiden pituus on 1-4 A4-sivua.
 • Pidempiä kokouksen aihepiireihin liittyviä artikkeleita voi lähettää vertaisarvioituun Geophysican erikoisnumeroon. Tästä tulee lisätietoa myöhemmin.

Yhteystiedot

 • Laura Tuomi (yleiset tiedustelut kokouksesta, laura.tuomi@fmi.fi)
 • Toni Veikkolainen (kokousartikkelit ja -ohjelma, toni.veikkolainen@helsinki.fi, 0407645113)


 • No labels