Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Finnish Female Physicists is a working group of the Finnish Physical Society (SFS), founded in December 2006. We are the national network of female physicists in Finland, part of the Nordic Network for Women in Physics (NorWiP) and EPS activities. These pages are not updated anymore,    information on  FinWiP   can be found at https://www.facebook.com/FinWiP/


Suomen Naisfyysikot on Suomen Fyysikkoseuran (SFS) työryhmä, joka perustettiin joulukuussa 2006. Työryhmä toimii Suomen kansallisena naisfyysikkojen verkostona, kuuluu pohjoismaiseen verkostoon Nordic network for Women in Physics (NorWiP) ja pitää yhteyksiä European Physical Societyn tämän aihepiirin toimintaan (European Gender Summit 2012). NORWIP-verkoston tarkoituksena on edistää naisfyysikoiden koulutusta ja uramahdollisuuksia. Sen päämääriä ovat

  • kouluttaa ja rohkaista fysiikan jatko-opiskelijoita ja tohtorin tutkinnon suorittaneita jatkamaan fyysikon uralla
  • lisätä opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia löytää naisohjaajia, mentoreita ja roolimalleja omalla alallaan
  • lisätä naistutkijoiden mahdollisuuksia informaation ja kokemusten vaihtoon ja saada kontakteja muihin naisfyysikoihin uran kaikissa vaiheissa.
  • lisätä pohjoismaisten naisfyysikoiden näkyvyyttä ja ylläpitää avointa tietokantaa pohjoismaisista fysiikan eri alojen naistutkijoista
  • tunnistaa ja poistaa naisfyysikkojen uran esteitä ja hidasteita
  • ylläpitää kansainvälistä verkostoa muiden naisfyysikkojen organisaatioiden kanssa.  • No labels