Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Web of Science - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Thomson Reuters

Linkki palveluun

http://apps.webofknowledge.com

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Web of Science -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2014-31.12.2016

Aineistokuvaus

Thomson Reutersin aineistoihin kuuluvat:

Web of Science (WoS)-indeksit:
- Science Citation Index Expanded
- Social Sciences Citation Index
- Arts and Humanities Citation Index
- SciELO Citation Index, jossa on 650 nimekettä ja yli 4 miljoonaa viitettä latinalaisen amerikan, Espanjan, Portugalin ja etelä-Afrikan OA-lehtiin

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten WoS-pakettiin kuuluu lisäksi:
- Journal Citation Reports

Erikseen ostettavissa olevat yksittäiset aineistot:
- Essential Science Indicators
- Conference Proceedings Citation Index
- Book Citation Index
-Citation Connection -paketti, johon kuuluu:

 • Book Citation Index
 • Conference Proceedings Citation Index
 • BIOSIS Citation Index
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index
 • Derwent Innovations Index
 • Zoological Records
  *Index Chemicus

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta ml. eläköityneet tutkijat ja henkilökunta (mikäli he ovat ylittäneet Suomen eläköytymisiän ja säilyttävät asemansa tutkijoina/henkilökuntana) sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Käyttäjät saavat:
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa ja tallentaa elektronisesti haun tuloksia. Auktorisoitujen käyttäjien välinen tiedonhaun tuloksien levittäminen joko paperille tulostettuina tai elektronisesti (sisältäen ilmoitustaulut sekä sähköpostilistat, joiden osallistujilla on aineiston käyttöoikeus) on sallittua.
- yksittäisten tiedonhaun tuloksien levittäminen konsortion ulkopuolelle on sallittu ainoastaan palvelun kuvailemis- tai esittelemistarkoituksessa sekä ei-kaupalliseen tutkimustarkoitukseen ja tieteelliseen kommunikointiin sekä käytettäväksi keskusteluryhmässä, mutta konsortion ulkopuoliset eivät saa julkaista haun tuloksia omilla tai organisaation verkkosivuilla
- osia aineistosta saa käyttää painetuissa tai elektronisissa kurssipaketeissa omaan opetuskäyttöön. Kurssimateriaalin tulee sisältää asianmukaiset tekijä- ja lähdeviitteet (artikkelin/julkaisun nimeke, tekijä, kustantaja). Näkövammaisille voi tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- sisäisessä markkinoinnissa, testauksessa ja käyttäjien koulutuksessa voi tallentaa elektronisesti, tulostaa ja jakaa (myös käyttöön oikeutetun organisaation omilla verkkosivuilla) Thomsonin tuotemerkkejä ja logoja sekä vähäisiä määriä aineistosta. Vähäinen määrä aineistoa tarkoittaa määrää, jolla ei ole itsenäistä kaupallista arvoa, joka ei korvaa mitää tietokantaa tai huomattavaa osaa siitä ja jota käyttäjä ei erikseen säännöllisesti tai systemaattisesti ylläpidä.
- tiedonhakujen tuloksena saatuja bibliografisia tai tiivistelmän tietoja voi käyttää vain omissa tutkimusraporteissa tai artikkeleissa tai kurssimateriaaleissa, mutta niitä ei saa antaa kaupalliseen käyttöön eikä jälleenmyyntiin
- vähäisiä määriä aineistosta voi esitellä julkisesti osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- lukemisesteinen auktorisoitu tai paikalliskäyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.

Vähäinen määrä aineistoa tarkoittaa määrää, jolla ei ole itsenäistä kaupallista arvoa, joka ei korvaa mitää tietokantaa tai huomattavaa osaa siitä ja jota käyttäjä ei erikseen säännöllisesti tai systemaattisesti ylläpidä.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- Kopioida tai monistaa tietokantoja, tehdä niistä käännöksiä tai millään muulla tavalla luoda niistä johdannaistuotteita tai -tietokantoja
- levittää tai tarjota tietokantoja konsortion ulkopuolisten käyttöön
- levittää tai tarjota tiedonhaun tuloksia konsortion ulkopuolisten käyttöön muuten kuin mitä on erikseen sallittu
- käsitellä lähdekoodia tai muita tietoja joihin ei ole sopimuksen puitteissa pääsyä
- luoda tai muokata tietokannoista ja niissä käytetystä teknologiasta tai niiden osista uusia vastaavia tuotteita tai palveluja
- muuttaa tai poistaa tuotemerkkejä ja -nimiä tai tekijänoikeusmerkintöjä
- julkaista tai muuten levittää tiedonhaun tuloksia kaupallisessa tai myyntitarkoituksessa

Etäkäyttö

- Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon ja käyttää palvelua sitä kautta
- kirjaston paikallisasiakkailla ei ole etäkäyttöoikeutta.

Koulutusmateriaali verkossa

Training

Lisätietoja

 

Web of Science - user rights and remote access

Publisher / Broker

Thomson Reuters

Link to the resource

http://apps.webofknowledge.com

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2014-31.12.2016

Description

Web of Science provides access to bibliographic information, author abstracts, and cited references from scholarly journals:

- Science Citation Index Expanded
- Social Sciences Citation Index
- Arts & Humanities Citation Citation Index
- Journal Citation Reports ®:

- Essential Science Indicators
- Conference Proceedings Citation Index

Detailed information:

http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science

Authorised users

For each Client, the faculty, students, researchers and staff of that Client regardless of their physical location. Users also means walk-in patrons of the Client who access the Database by means of workstations located within the Client 's facilities on an occasional basis and in accordance with the Client's library policies and the terms and conditions of this Agreement.

Permitted use

 • view the Databases and Data for the purpose of performing Searches;
 • print, electronically save, and distribute (in any form, including, but not limited to, printed, electronically relayed, posted to User-restricted list services or User-restricted bulletin boards, or magnetically stored) Search Results
 • distribute Data or the Search Results to third parties as incidental samples for illustrative or demonstration purposes and for the purposes of non-commercial scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups only; sharing in this manner with non-authorized users shall be incidental to such Permitted Purposes and not for re-transmission posting on personal or institutional websites;
 • incorporate parts of the Databases or Data or the Search results in printed or electronic course packs for the use of Users in the course of instruction; each such item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and author of extract, title and author of work, and publisher; course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as audio or Braille, may also be offered to Users who, in the reasonable opinion of the Client, are visually impaired;
 • display, save electronically, print and distribute (also on the Client's public website in the case of training) insubstantial parts of the Databases or Data including TS's trademarks, screenshots and logos for the purpose of internal marketing or testing or for training Users;
 • use bibliographic and abstract Data retrieved from the Databases for the purpose of publishing research reports and articles and educational course materials only, but not for commercial use or resale.
 • publicly display or publicly perform insubstantial parts of the Databases or Data as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
  - reading impaired users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use.

  Examples of an "insubstantial parts" of a Database or Data include an amount of the Database or Data which: on its own has no independent commercial value as an independent product or work; could not be used by the recipient as a substitute for any database (or a substantial part of it) provided by TS or its Affiliates; or is not used by the Client separately such that it is regularly or systematically updated.

Prohibited use

Users may not

 • copy, duplicate, reproduce, translate into any language, or in any way reproduce any part of the Products;
 • distribute or transfer the Products, or any portion thereof, in any form (printed, electronically relayed, posted to public list services or bulletin boards, or magnetically stored), except in the manner described above
 • access the source code, data algorithms or other aspects of the Products that are not displayed to Users in their authorized use of the Products;
 • reverse engineer, de-compile, translate, modify, distribute, broadcast, disseminate or create derivative works from the Products or otherwise use the Products (or any portion or derivation thereof) in any product or service;
 • alter, obscure, remove, interfere with or add to any of the trade marks, trade names, markings or notices, including, but not limited to, copyright notices, affixed to or contained in the Products or any Updates included at the time such Updates are delivered to a Client;
 • create subsets or derivative databases from the Databases, except as required to fulfill the usage as defined above; or publish or otherwise disseminate Search Results for commercial use or sale.

Remote access

While remote access is permitted for the faculty, students, researchers and staff of the Client, remote access to the Database by members of the public (walk-in patrons) is not permitted.

Training material on web

Training

Additional information

 

Labels
 • None