Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjeen tekemisen käytännöt

 • HY:n ohjeiden tallennuspaikka
 • ohjeiden päivityksen aikataulu
  • aloitetaan päivittäminen, kun kansallinen ohje on ilmestynyt
 • ohjeen päivityksen eteneminen
  • luo uusi alasivu ohjeelle DMPTuuliohjeet wikissä kohtaan HY:n ohjeet: https://wiki.helsinki.fi/x/CgwLDQ
   • Luo -kohta on wikissä vasemmassa yläkulmassa sinisellä pohjalla
   • uuden alasivun nimimuoto: HY:n Tuuli-ohje 20XX  (DMPTuuliohjeet-sivulla on nimetty HY:n Tuuli-ohjeeksi ne, jossa on sekä suomen- että englanninkielinen versio)
  • kopioi juuri luomallesi alasivulle edellisen vuoden ohje
   • kopioi -kohta on wikissä oikeassa yläkulmassa, kolmen pisteen alla.
   • ohjeen työversiossa on neljä saraketta: kysymysosio, englanninkielinen ohje, suomenkielinen ohje ja muutosloki/kommenttisarake
  • poista edellisvuoden kommentit uudesta työversiosta
  • tarkista, onko kansalliseen ohjeeseen tullut jotain muutoksia kysymyksiin tai rakenteeseen, tee tarvittavat muutokset ja merkitse värikoodilla muutokset. Selitä värikoodi ohjeen alussa.
  • pyydä tiimiläisiä käymään ohjetta läpi: kirjoittamaan kommentteja sekä korjaamaan tekstiä
   • kirjoita selkeät ohjeet ohjesivun muutoslokiin/kommenttikenttään kommentoijia varten
  • pyydä kommentteja myös lakimiehiltä ja Tikestä. Voit lähettää viestin sähköpostilistalle: datatuki-sisainen, jolloin kaikki datatukeen kuuluvat saavat sen. 
  • tarkista linkkien toimivuus
  • mieti, onko tarpeen lisätä linkkejä johonkin kohtaan tai poistaa joitakin linkkejä
  • mieti, miten HY:n ohje näyttäytyy suhteessa kansalliseen ohjeeseen
  • vie ohje wordiin ja viimeistele ohjeen ulkoasu, merkitse ohjeeseen cc by-lisenssi ja doi, jonka saat Zenodosta.
   • vie wordiin -kohta on wikissä oikeassa yläkulmassa, kolmen pisteen alla
   • wordissa muokkaaminen:
  • sovi, kuka vie valmiin ohjeen Zenodoon ja DMPTuuliin
  • Älä poista kommentteja työversiosta, niistä voi olla hyötyä seuraavan vuoden ohjetta kirjoitettaessa! 
 • kääntäminen ja kielentarkistus
 • ohjeista tiedottaminen
 • palautteen kerääminen ohjeesta tutkijoilta
 • Ohjeen päivittämisen yhteydessä on syytä päivittää myös Datatuen opas: https://www.helsinki.fi/en/research/research-environment/research-data-management

Mietittävää

 • ohjeen pituus
 • ohjeen luettavuus
 • ohjeen saavutettavuus
 • linkkien määrä
 • mitkä asiat ovat olleet tutkijoille epäselviä
 • mistä asiasta tutkijat tuntuvat kaipaavan lisäohjeistusta
 • HY:n ohjeen suhde kansalliseen ohjeeseen

Inspiraatiota ohjeen tekemiseen

Vinkkejä ohjeen tekemiseen löytyy Tuuli-projektin wikisivulta (27.3.2019 ollut Tuuli-työpaja): https://wiki.helsinki.fi/x/hdvhE

Alla ryhmien huoneentauluista koottu ohjeentekijän huoneentaulu, jonka neuvoja noudattamalla tulee 'Maailman paras DMP-ohje'! Koonti: Markku Roinila ja Tuija Korhonen.


 • No labels