Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämän wikin tarkoitus on toimia HY:n erilaisten datanhallintasuunnitelmien ohjeistusten kehittelyn alustana. Kaikilla yliopistolaisilla on wikiin luku- ja muokkausoikeudet.


  • No labels