Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivusto koostaa tietoja ja tekemistä Comhis-hankkeesta. This site contains information about the Comhis-project


Computational History and the Transformation of Public Discourse in Finland 1640–1910 (COMHIS).

The objective of the consortium is to reassess the scope, nature and transnational connections of public discourse in Finland 1640–1910. Two complementary approaches will be utilized, one based on the use of library catalogue metadata and the other based on the full text-mining of all the digitized Finnish newspapers and journals published before 1910.


Comhis-projekti suomeksi


"Kansalliskirjasto on mukana Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640–1910 hankkeessa (COMHIS). Hankkeessa tutkitaan julkista keskustelua historiallisissa sanomalehdissä ja suomalaista tiedontuotantoa osana eurooppalaista kehitystä.

Yhteensä yli miljoona euroa saaneessa neljän vuoden hankkeessa ovat mukana Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen lisäksi Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta sekä Turun yliopiston kulttuurihistorian ja informaatioteknologian laitokset."


Digitoidut sanomalehdet lähdeaineistona
COMHIS-hankkeen lähtökohtana on tutkia ja arvioida uudelleen suomalaisen julkisen keskustelun luonnetta ja laatua vuosina 1640–1910. Hankkeessa analysoidaan, miten kielirajat, eliittikulttuuri ja populaari keskustelu, tekstien uudelleen käyttö ja julkaisujen kanavat olivat vuorovaikutuksessa keskenään.


(Ote tiedotteesta 6.11.2015.)


Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus 

http://digi.kansalliskirjasto.fi

Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus ja kehityskeskus, Digitalia .Research is funded by Academy of Finland.  Tutkimus toteutetaan Suomen Akatemian rahoituksella. 

Academy of Finland logoDigiHum program of Academy of Finland


  • No labels