Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Comhis-projektissakin oleva Turun yliopiston akatemiaprofessori Hannu Salmi, oli työryhmineen menestyksekäs kansainvälisessä Digging into Data-challenge rahoitushaussa. Suomesta rahoitusta sai neljä hanketta, josta Hannu Salmen tutkijat saivat rahoitusta tiedonvälityksen historian tutkimiseen. Aineistossa käytetään digitoituja sanomalehtikokoelmia, sillä ne ovat aikansa kuvaa ja big dataa, josta on mahdollista löytää uudenlaista informaatiota.

 

Lue lisää Turun yliopiston tiedotteesta tai Suomen Akatemian tiedotteesta, jossa tietoa myös muista tutkimusryhmistä, joille tässä haussa rahoitusta myönnettiin.

 

 

  • No labels