Biodiversity Heritage Library for Europe (BHL-Europe)

Biologisen kulttuuriperinnön digitointi ja käyttöliittymä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Biodiversity Heritage Library for Europe - biologisen kulttuuriperinnön digitointi ja käyttöliittymä

BHL-Europe - tavoitteena maailmanlaajuinen biodiversiteettijulkaisujen kirjasto

BHL-Europe (Biodiversity Heritage Library for Europe) -projektia koordinoi Berliinin Humboldt-yliopiston luonnontieteellinen museo (Museum für Naturkunde). Hankkeen tavoitteena on luoda eurooppalainen ulottuvuus ja käyttöliittymä jo nyt toimivaan amerikkalaiseen Biodiversity Heritage Library -palveluun. Yli 60 tieteentekijää, kirjastonhoitajaa ja tietotekniikka-asiantuntijaa osallistui hankkeen aloituskokoukseen 10-15.5.2009 Berliinin Luonnontieteellisessä museossa. Kaiken kaikkiaan 28 organisaatiota 14 maasta on mukana yhteistyössä globaalin biodiversiteettikirjaston luomisessa. Mukana on tärkeimpiä eurooppalaisia luonnontieteellisiä museoita, niiden kirjastoja sekä Ranskan kansalliskirjasto ja Helsingin yliopiston kirjaston Viikin kampuskirjasto. BHL-Europen budjetti on 3.4 milj. euroa ja projekti tulee kestämään kolme vuotta.

Yhdistyneiden Kansakuntien biologista diversiteettiä  koskevan sopimuksen (CBD, Convention on Biological Diversity) toteuttamisen keskeinen este on ollut se, että kasveja ja eläimiä koskevaan informaatioon ei ole ollut pääsyä. Tieto on koottuna vuosisatojen aikana ilmestyneisiin tieteellisiin kirjoihin ja sarjajulkaisuihin. Tällä hetkellä tietoon voi päästä käsiksi vain vierailemalla useissa eri kirjastoissa, mikä monimutkaistaa biotieteiden tutkimuksen tekemistä. Vuodesta 2007 BHL on asettanut tätä kirjallisuutta verkkoon. BHL-Europen parissa aiotaan nyt yhä kehittää, laajentaa ja syventää BHL-kirjastoa yhdistämällä johtavien eurooppalaisten luonnonhistoriallisten ja kasvi- ja eläintieteellisten alojen sekä tutkimuskirjastojen biodiversiteettikokoelmat.

Osaprojektina kehitetään monikielinen käyttöliittymä, jonka kautta käyttäjät voivat tehdä hakuja omalla kielellään. Innovatiivisten hakuominaisuuksien ansiosta käyttäjä pääsee nopeasti käsiksi tarvitsemaansa tietoon. Biodiversiteettiportaalin lisäksi kaikkeen kirjallisuuteen on pääsy eurooppalaisen digitaalisen kirjaston Europeanan kautta. Suurella yleisöllä, tieteentekijöillä ja päätöksentekijöillä on rajoittamaton pääsy näihin tärkeisiin tietolähteisiin. Kuka tahansa voi saada ensikäden tietoa eläimistä ja kasveista, syventyä tiedemiesten kuten Charles Darwinin ja Alexander von Humboldtin alkuperäistöihin ja ihailla 1600-tai 1700-lukujen julkaisujen ulkoasua. Luonnonsuojelujärjestöt saavat työkalun, jolla ne voivat kerätä aineistoa harvinaisista tai uhanalaisista lajeista, jotta ne voisivat paremmin ohjata suojelutoimintaansa. Muutkin sovellukset ovat mahdollisia.

Viikin kampuskirjasto BHL-Europe -hankkeessa

Viikin kampuskirjaston tavoitteena hankkeessa on edistää keskeisen kotimaisen biodiversiteettikirjallisuuden digitointia selvittämällä tekijänoikeuksia ja digitoimalla vanhaa kasvi- ja eläintieteellistä aineistoa omista kokoelmistaan sekä mahdollisesti muista kokoelmista.

Viikin kampuskirjaston hanke toimii yhteistyössä Societas pro Fauna et Flora Fennican ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Muita yhteiskumppaneita hankkeessa ovat Suomen biologian seura Vanamo ja Suomen Metsätieteellinen Seura.

Projektin yhteyshenkilöt kirjastossa: kehityspäällikkö Kimmo Koskinen: kimmo.koskinen [at] helsinki.fi, tietoasiantuntija Sini Kärki: sini.karki [at] helsinki.fi
  
                     

  • No labels