Child pages
  • Lux Linguae
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lux

Lux Linguae on Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijoiden ainejärjestön, Aspektin julkaisema lehti. Se ilmestyy epäsäännöllisin väliajoin.

Lux Linguae 1/97
Lehti ASCII-muodossa
Lux Linguae 2/97
Lehti ASCII-muodossa
Lux Linguae 1/2004
Lehti PDF-muodossa
Lux Linguae 1/2007
Lehti PDF-muodossa

Vanhempia numeroita löytyy Aspektin kirjastosta humanistiklusterilta.

  • No labels