Child pages
  • Aurinkokunnan fysiikka 2016 (53923, 5 op)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Edeltävät opinnot 

Tähtitieteen perusteet I & II

 
Luennot

18.1.–1.3.: ma 08.30-10.00 D116

 14.3.–2.5.: ma 10.15-11.45 D106

 
Kurssin pitäjät

Päävastuullinen luennoitsija: Karri Muinonen

Luennoitsija: Mikael Granvik

Kurssiassistentit: Julia Martikainen ja Anne Virkki

Tavoite 

Aurinkokunnan tutkimus on huomattavan monitieteistä, mikä seuraa siitä poikkeuksellisesta monimuotoisuudesta, jota Aurinkokunta edustaa niin fysikaalisessa kuin biologisessakin mielessä. Kurssin tavoitteena on antaa kuva Aurinkokunnan synnyn ja kehityksen nykytietämyksestä sekä Aurinkokunnan ajankohtaisista tutkimuskysymyksistä. Kurssi lähestyy aihepiiriään tähtitieteen kannalta, minkä johdosta kurssilla käsitellään laajasti mm. teoreettista fotometriaa ja säteilynkuljetusta tähtitieteellisinä menetelminä, joilla kohteista voidaan johtaa tietoa. Kurssilla harjoitellaan itsenäistä tiedonetsintää ja tieteellisen tiedon esittämistä.

 
Sisältö 

Aurinkokunnan fysiikka -kurssilla annetaan Aurinkokunnalle tähtitieteellinen perspektiivi mm. tarkastelemalla maailmankaikkeuden piirteiden pituusskaaloja ja maailmankaikkeuden kehityksen aikaskaaloja.

Kurssilla tutustutaan uusimpiin Aurinkokunnan kehitykseen liittyviin malleihin, joista voidaan mainita mm. Nizzan malli. Kurssilla esitetään Aurinkokunnan tähtitieteeseen perustuvia tutkimusmenetelmiä ja tutustutaan mm. teoreettiseen fotometriaan ja säteilynkuljetukseen ilmakehättömien kappaleiden pinnoilla ja planeettojen ilmakehissä. Käytännön mittauksiin tutustutaan opiskelijoiden päästessä vierailemaan fysiikan laitoksen uudessa valonsirontalaboratoriossa.

Aurinkokunnasta luodaan yleinen kuvaus ja kurssilla käsitellään kaikkia oman Aurinkokuntamme kappaleita, kuten planeetat, kääpiöplaneetat, kuut, komeetat, asteroidit ja meteoriitit. Tietämystä omasta Aurinkokunnastamme voidaan laajentaa myös muihin aurinkokuntiin ja kurssilla käsitelläänkin myös yhtä nykypäivän kuumimmista tutkimusaiheista: eksoplaneettoja.

 
Luennot

18.1.

25.1.

1.2.

8. 2.

15. 2. 20160215_AJ_Mars.pdf

22.2. 20160222_MS_Kuu, 20160222_IS_CassiniHuygens.pdf

29.2. 20160229_EM_Pluto & New Horizons.pdf

 

14.3. 20160314_luento.pdf

21.3. 20160321_JV_DawnCeres.pdf

4.4. 20160404_luento.pdf, 20160404_VO_Jupiter.pdf

11.4. 20160411_luento.pdf, 20160411_ML_Venus.pdf

18.4. 20160418_luento.pdf

25.4. 20160425_luento.pdf, 20160425_VT_Rosetta.pdf

2.5. 20160502_luento.pdf

Oppimateriaali ja kirjallisuus 

H. Karttunen, K-J. Donner, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, Tähtitieteen perusteet, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 2016.

 
Vaaditut suoritukset 

Esitelmä: Kukin opiskelija pitää esitelmän yhdestä Aurinkokuntaa tutkineesta luotain- tai satelliittimissiosta ja kukin opiskelija toimii toisen opiskelijan opponenttina. Esitelmistä laaditaan tiivistelmät ja esitelmärungot etukäteen ja opponentin lisäksi luennoitsija ja muut opiskelijat esittävät kysymyksiä (hyv. /hyl.).

 

Ekskursio spektrometrialaboratorioon


Laskuharjoitukset: Laskuharjoitusten vähimmäisvaatimus on 30 % laskuharjoitusten kokonaispistemäärästä, minkä suorittamisesta ansaitsee 3 pistettä. Tämän ylittävästä osuudesta saa kurssin kokonaisarvostelussa enintään 3 lisäpistettä.

 

Ohjelmointiharjoitukset: Kuten laskuharjoitusten kohdalla, ohjelmointiharjoitusten pakollisesta perusosasta ansaitsee 3 pistettä. Lisätehtäviä suorittamalla on mahdollista ansaita kurssin kokonaisarvostelussa enintään 3 lisäpistettä.

 

Loppukokeet: Kurssilla on sekä suullinen että kirjallinen loppukoe. Suullisessa kokeessa luennoitsija ja avustava opettaja kuulustelevat kutakin opiskelijaa 30 minuutin ajan (12 pistettä, 9.5.). Kirjallinen koe kestää noin 2 tuntia (12 pistettä, 10.5.).

Lasku- ja ohjelmointi-harjoitukset

Tehtävät löytyvät alla olevista linkeistä. Laskuharjoitustilaisuudet järjestetään kunkin opetusperiodin viimeisellä viikolla (tarkemmasta ajasta ja paikasta tiedotetaan sähköpostitse). Tehtävät palautetaan huoneen D308 (assistenttien työhuone) edessä olevasta valkoisesta hyllystä löytyvään pahvilaatikkoon.


Laskuharjoitukset 1/2

Laskuharjoitukset 2/2

Ohjelmointiharjoitukset

 

  • No labels